Uten bilen dør sentrum

Bilene skulle fjernes fra sentrumsgatene i Oslo for å skape mer byliv.

Bilfritt byliv har istedenfor resultert i sentrumsdød. Tall fra Promenaden AS har vist et markant fall i antall fotgjengere på vår promenadegate Karl Johan. Butikkene melder om fall i omsetningen. 7,7 prosent færre mennesker går på Karl Johans gate sammenlignet med samme periode i fjor. Byfolk som representerer 80 prosent av alle bygårdene i bykjernen har fått tilbakemelding om nedgang i omsetning og besøkende.

Byfolk har sendt en høringsuttalelse til Plan- og bygningsetaten (PBE) i forbindelse med områdereguleringen for gater og byrom i Oslo sentrum. De skriver at det er omsetningsnedgang særlig på lørdager, og fotgjengermålingene viser at det er færre barnefamilier. Tall fra kjøpesentre utenfor Oslo sentrum viser en svak oppgang i antall besøkende. De etterlyser at kommunen fremlegger omsetningstall og «byregnskap» fra førsteetasjebedriftene.

Vi vil ha bilen tilbake i byen for å få tilbake næringsliv og arbeidsplasser. Forsvinner bilen forsvinner velstand, jobber, din frihet
og mobilitet.