Vårt demokrati er i fare

Regjeringen vurderer å inndra innsynsretten i offentlighetsloven slik at offentligheten ikke får innsyn i regjeringens kalender. De ønsker også å endre ombudsmannsloven og redusere Sivilombudsmannens mulighet til å ha kontroll med forvaltningen. For å kunne ha en åpen og demokratisk debatt må det offentlige bli kjent med hvem som har hatt møte med politikerne.

Det er bekymringsverdig når Sivilombudsmannen også skal hindres innsyn. Det vil resultere i dårligere rettigheter for borgerne og hindre at en uavhengig kontrollinstans har kontroll over politiske prosesser. Når Sivilombudsmannen nektes å se regjeringens notater, hvem skal da utøve kontroll av forvaltningen?

Saken mellom Klimadepartementet og Gjelsten om giftdeponi i Breivik belyser viktigheten av innsyn. Telemark Venstre gikk ut i valgkampen og sa at en stemme på de var en garanti mot deponi- saken hvor de ikke ville overkjøre lokaldemokratiet. I regjering med ansvar for klima åpner Venstre for statlig planprosess av giftdeponi i en gruve som lekker ut i Eidangerfjorden og Oslofjorden. De  overkjører både lokaldemokratiet, undergraver demokratiet og bekrefter at klimapolitikk ikke handler om klima.

Vi ser tydelig tegn på en politisk vilje om å øke avstanden mellom borger og folkevalgte, hvor berøringspunktet blir helt borte. Makteliten gjør alt for å unnslippe kontroll mens de samtidig svekker borgernes rettigheter dramatisk. Det vil resultere i økt myndighetsmisbruk hvor dine rettigheter som borger settes til side, og ingen kontroll av forvaltningen. Vårt demokrati er i alvorlig fare.

Nye Borgerlige vil endre dette. Vi vil ha:

– Mindre byråkrati
– Økt berøring mellom folkevalgt og borger
– Mer åpenhet om beslutninger og politiske prosesser i forvaltningen
– Mer kontroll av forvaltningen
– Bedre rettsikkerhet for borgerne
– Mer menneske – mindre stat