Biler skaper velstand og frihet

Våre folkevalgte politikere vedtok for 10 år siden at bompenger skal finansiere bygging av nye veier mellom byene, og finansiere vei, kollektiv og sykkel- og gangstier i byområdene. Det er derfor full enighet i alle Stortingspartier at du som bilist skal finansiere deres destruktive planer. Du som velger derimot har aldri gått til valg på dette.

Antall bomstasjoner og inntekter har økt betraktelig, og vil fortsatt å øke i årene som kommer fordi  Stortinget har også vedtatt at biltrafikken i byene ikke skal øke, men reduseres.  Det er altså våre politikere som har vedtatt at det skal settes opp flere bomstasjoner, og at prisene skal øke. Det er de samme politikerne som også vil at flest mulig skal parkere bilen på sikt.

Bompenger går ikke bare til å finansiere veier, kollektivtrafikk og sykkel-og gangstier. I milliard av årets bompenger går for å betjene bomstasjonene. Vi har i tidligere artikkel skrevet at politikere som vedtar bomstasjoner også tjener penger på bomstasjoner. De bruker klima som påskudd for å gjennomføre en politikk de aldri ellers ville fått vedtatt.

Er det ikke på høy tid å vende disse partiene ryggen, og sette en effektiv stopper for deres destruktive planer? Vi vil ha yrende folkeliv og næringsliv i våre byer. Fordi når bilen fjernes forsvinner velstand, jobber, din frihet og mobilitet.