Forsvar på gyngende grunn

Norges marine består nå av fire krigsfartøy, etter at fregatten «KNM Helge Ingstad» kolliderte og plassert på grunn. Disse fartøyene er en del av NATOs stående marinestyrke, og skal være kontinuerlig til stede i nordområdene og benyttes i internasjonale operasjoner.

I 2013 ble det avdekket at ett av fartøyene  lå til kai, og ikke kunne benyttes fordi vitale deler ble benyttet til de øvrige søsterskipene. Ett krigsskip ble benyttet som deleskip fordi det ikke var bygget opp delelager.

I 2015 opplyste Lars Saunes, daværende sjef for Sjøforsvaret til Aftenposten, at marinen ikke hadde tilstrekkelig personell til å føre fartøyene. Kystvakten hadde samtidig dobbel besetning på hver av sine fartøyer. Etter disse oppslagene påpekte Riksrevisjonen store svakheter ved krigsskipenes kapasitet.

I februar 2017 var det høring på Stortinget om årsaken til at fregattene ikke leverte kampkraften de egentlig skulle levere. Sjøforsvaret fikk da bevilget mer penger for å kunne benytte fartøyene mer. I Statsbudsjettet for 2019 dekker bevilgningen en mann pr fartøy. I langtidsplanene for forsvaret er å kvitte seg  med kystkorvettene. F-35 fly skal dekke disse oppgavene.

Norge vil da kun ha fire krigsfartøy om fregatten Helge Ingstad ikke kan repareres. Når en må benyttes til opplæring, en er ute i internasjonale oppdrag og kanskje den tredje til vedlikehold, er det kun en til å beskytte nordflanken. Sjørforsvaret er derfor langt unna å være kampklare.

Vi ønsker å styrke forsvaret og slutte opp om 2 % målene i NATO. Sjøforsvaret har en sentral rolle å ivareta suverenitetshevdelse og myndighetsutøvelse i områdene Norge har råderett over. De havområdene utgjør over 30 prosent av Europas samlede areal. De er NATO’s maritime styrke på Nordflanken, men sammen med vårt nedbygde politi, har de også brukt ressurser på å bemanne Siem Pilot og Olympic Commander i Middelhavet.

Der plukker de opp migranter istedenfor å foreta en forsvarlig grensekontroll. Siden våren 2015 har Siem Pilot sammen med redningsskøyta Peter Henry von Koss tatt opp 60 000 flyktninger og migranter i Middelhavet. Olympic Commander fikk oppdragene da Siem Pilot ble skiftet ut. De to fartøyene er Norges bidrag til EUs grensestyrke Frontex, som skal håndtere det store antallet migranter i Middelhavet som reiser fra Afrika med håp om å nå Europa.

Vi vil ut av EØS og Schengen, og sørge for at ressursene benyttes for å ivareta våre nasjonale grenser istedenfor å plukke opp migranter. Vi ønsker flere kystfartøy til å beskytte våre grenser, og ønsker også å opprettholde bruken av minerydder- fartøyer fordi vi vil beholde menneskelig kontroll over våpensystemets kritiske funksjoner. Kystjegerkommandoen (KJK) i Harstad skal bevares. Skjold som er verdens raskeste krigsskip vil vi ikke vrake.

Vår misjon er Alt for Norge!