Større lønnsforskjeller

Ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB) har lønnsgapet mellom de med høyest og lavest lønninger i offentlig sektor økt de siste 20 år. I 1997 var månedslønnen mellom de best betalte 2,8 ganger større en månedslønnen til de lavest betalte jobbene. I dag må de med lavest lønn jobbe nesten 4 måneder for å tjene det samme som de med høyest lønn tjener på en måned.

Årsaken skyldes endret arbeidsmarked. Flere arbeidsoppgaver er blitt automatisert og digitalisert, slik at det er flere om jobbene hvor det kreves lite utdanning. Tidligere var det mange industriarbeidere. De er skiftet ut til fordel for produksjon i lavkostland. Eliten bryr seg ikke om arbeiderne. De vil ha varer og tjenester for lavest mulig pris.

Nye Borgerlige er arbeidernes parti. Der stortingspartiene vender ryggen mot norske arbeidsfolk, jobber vi for at nordmenn skal ha tilgang til arbeid med gode lønns og arbeidsvilkår. Derfor vil vi ha en god nærings-og handelspolitikk. Det gir forutsigbarhet, generer inntekt til stat og kommune og opprettholder velferd for de svakeste i samfunnet.