Kina er klimaversting

Da det ble oppdaget hull i ozonlaget i 1985 resulterte det i felles dugnad og globalt forbud mot ozonskadelige stoffer. Siden Montrealprotokollen ble signert er ozonskadelige stoffer redusert med 98 prosent. I 2006 ble det innført forbud mot den klorholdige gassen KFK-11 som skader ozonlaget og bidrar til store klimautslipp. Etter det har den rapporterte produksjonen  vært lik null, mens målingene i atmosfæren har vist noe annet fra 2010.

Det amerikanske energidepartementet sammen med The New York Times avdekket at utslippene kom fra Kina. Der produseres flere produkter hvor det benyttes KFK-11 gass. Kineserne bruker det i billige skummiddel til skumisolasjon, som kjølegass i aircondition, kjøleskap, drivgass i spraybokser.

Gassen er svært skadelig for miljøet. Særlig Antarktis er mest utsatt. Ozonhullet er på nåværende tidspunkt tre ganger arealet til USA. Som forbruker må en velge. Vil du ha billig varer med masse kjemikalier eller ett dyrere som skader minst?

Verdenssamfunnet har via enkeltpersoner underskrevet klimakonvensjoner som har resultert i at europeisk tungindustri ble flyttet til østen, hvor de samme konvensjoner brytes og applauderes. Før KFK-11 gassen ble bannlyst, var det Kina som stod for nesten all produksjon av denne og liknende kjemikalier i Øst-Asia. Så hva er årsaken til at vesten sender all industri til klimaverstingen Kina, og undertegner protokoller når Kina står for majoriteten av klimagasser?

Nye Borgerlige vil kjempe for å få tilbake nasjonal industri. Det vil skape arbeidsplasser og redusere klimautslipp, da veien mellom produksjon og forbruker blir kortreist.Vi mener begrepet klima må byttes ut med forurensning, og fokusere på å handle lokalt og ikke tenke globalt.