En vanskeligere hverdag for folk flest

Statsbudsjettet 2019 er på plass og utløser naturligvis debatt. Folk flest vil oppleve en dyrere og vanskeligere hverdag. Regjeringen har pålagt Stortingets administrasjon, helsevesenet, politiet, domstolene og resten av statsapparatet å bruke mindre penger. Selv har de sørget for å verne politiske partier, mens Stortinget bevilget seg selv 26.000 i lønnsøkning i sommer.

Det som påvirker folks økonomiske hverdag er høyere strømpriser, rentehopp, høye bensinpriser, økte bompenger, svak kronekurs og innstramning av arbeidsplasser og mindre velferd. Det gjør innhugg i din privatøkonomi.Tall fra kraftbørsen Nord pool viser at fra august i fjor til august i år har det vært nesten prisdobling i områdene Oslo, Kristiansand, Bergen, Molde og Trondheim, mens strømprisen har mer enn doblet seg i Tromsø.

Renteøkning på 0,25 prosent på et lån på 2 millioner kroner gir årlig rentekostnad før skatt på 5000 kroner. Har du bil og må passere bomringen fra mars 2019 må du betale for å passere bygrensen, Oslo ring og indre ring. Tur/retur Oslo sentrum fra Akershus i rushtrafikken vil koste 87 kroner for dieselbiler. For bensinbiler vil det koste 78 kroner.

Konsekvensene er ikke bare mindre biltrafikk, men økte forskjeller mellom folk der enkelte ikke har annet valg enn å parkere bilen. Når det samtidig blir færre arbeidsplasser, mindre velferdsgoder og regjeringen sa ja til 3000 kvoteflyktninger og undertegne FNs Migrasjonsavtale, vil det påvirke din hverdag. Flere må dele av den samme kaken og kjempe om de samme jobbene.

Vi er imot å begrense folks frihet ved å øke skatter og avgifter. Nye Borgerlige har folket i fokus. Vi vil bestemme over våre egne grenser og sette folkets interesser først. Der stortingspartiene sørger for at du får en vanskeligere hverdag, vil vi at nordmenn skal ha en bedre hverdag med tilstrekkelig jobber og forutsigbarhet i hverdagen. Vi er imot bistandsmidler, bomringer, EØS, Schengen, ACER og FNs Migrasjonsavtale.