Områdeløft Tøyen

I en avtale mellom Oslo kommune og staten i 2014 ble det iverksatt en kampanje for å øke trivsel og samhørighet på Tøyen. Med motto «Skap ditt eget nabolag» ble det gitt 250 millioner i løpet av en femårsperiode. Tøyenløftet endte i fattigdom og kriminalitet. Både kommunerevisjonen og NRK dokumentaren « Brennpunkt- Norske tilstander» i 2017 har kritisert prosjektet.

Årsaken er at millionene ikke løftet dem som skulle løftes på Tøyen. Seniorrådgiver Jon Epland ved Statistisk sentralbyrå (SSB) uttalte i NRK i november 2017:

Det har gått gal vei. De mest økonomisk utsatte henger ikke med i utviklingen på Tøyen.

Epland så på andelen barn som bodde i hushold med vedvarende lavinntekt over 3 år (EU-standard). Tall fra flere av delbydelene innenfor det geografiske området «områdeløft Tøyen», viser at disse områdene både er de fattigste i Norge og at barnefattigdommen har økt de seneste årene. I 2010 bodde 60,4 prosent av barna på Nedre Tøyen i fattige familier. I 2015, to år etter Tøyen-avtalen ble undertegnet, hadde andelen økt til 63,7 prosent barn i fattige familier.

Ungdomsarbeider og trener Mohamed Fariss uttalte at han aldri hadde vært så bekymret for barna på Tøyen som de tre siste årene prosjektet har pågått:

Jeg har aldri vært så bekymra som de to-tre siste årene.» Hans bekymring gjaldt livsvilkårene til ungdommen og tilgjengeligheten til narkotika på Tøyen. Tolv-trettenåringer i nabolaget selger dop til jevnaldrende.

Til tross for at Tøyenløftet ble en kostbar fiasko, har byrådet bestemt at femårige avtalen skal fornyes, ifølge Aftenposten. Nå skal prosjektet gå over 8 år, og området utvides til å inkludere Grønland. De vil bruke 125 millioner i 2019. Oppvekst, utdanning, sysselsetting og nærmiljø skal pengene gå til. Ifølge byrådsleder Raymond Johansen skal de sørge for at flere fullfører skolen og kommer i jobb.

Vi anser prosjektet som forkastelig når kommunegjelden øker, arbeidsplasser reduseres og den innvandrer styrte befolkningsveksten øker. Ved utgangen av august var det 10 193 arbeidsledige i Oslo, det er skjult ledighet og andelen sosialhjelpsmottakere i Oslo var i 2016 12.404, ifølge SSB. Tallene har garantert økt siden dengang.

Nye Borgerlige er for å øke andelen arbeidsplasser, innføre innvandringsstopp og skape forutsigbarhet for arbeidslivet istedenfor å kaste penger ut av vinduet.