Nærpolitireform ble fjernpolitireform

Justisdepartementet vil nå legge ned 64 passkontor i Norge, og opprette mobile passkontor der avstanden blir lang. Årsaken er sikkerhet, ifølge justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara (Frp). Han hevder det er uforsvarlig å ha så mange passkontorer vi har i dag om en skal ivareta kvalitet og sikkerhet.

Han forklarer årsaken til nedleggelsen av passkontor:

Det er for enkelt å skaffe seg et pass på falskt grunnlag. Over 30 000 norske pass ble borte i fjor, og vi vet at disse kan brukes til alt fra svindel og trygdemisbruk, til organisert kriminalitet og terrorisme.

Forklaringen er selvmotsigende. For pass blir enten stjålet eller solgt. Ifølge oppslag i Aftenposten og Dagbladet i 2014, hadde ikke norsk politi oversikt. 11 av 27 politidistrikt unnlot å sende inn deres funn til Politiets Utlendingsenhet.

Politiet visste ikke hvor mange norske pass som beslaglegges på utenlandske flyplasser etter at de er forsøkt misbrukt. Ingen hadde ansvaret for å registrere opplysningene de gangene politiet fikk beskjed fra utenlandsk grensepoliti. Omfanget var derfor uoversiktlig grunnet datakluss og mangelfull rapportering.

Rådgiver Ingunn Nesheim ved Nasjonalt ID-senter uttalte følgende til Aftenposten:

Når jeg går inn i straffesaksbasen og forsøker å finne omfanget av ID-misbruk på norsk jord, får jeg opp falske resepter, falske bilskilter og passmisbruk om hverandre. Vi har utfordringer med både registrering og rapporteringsrutiner.

Det betyr at politiet ikke har oversikt over omfanget eller hvilke nasjonaliteter som er gjengangere. Da løses ikke problemet med færre politifolk på jobb og færre passkontor. Snarere tvert imot. Mobile passkontor er definitivt ikke sikkert, da de kan utsettes for innbrudd.

Politiets Fellesforbund frykter masseoppsigelser etter å ha sett budsjettet for 2019. Ifølge leder Sigve Bolstad vil ingen av de 12 politidistriktene kunne opprettholde dagens bemanning, fordi de må dekke inn overforbruk fra fjoråret.

Årsaken til raseringen av politiet skyldes politireformen. Den har avtroppende politidirektør Odd Reidar Humlegård forsvart, på samme vis som han har forsvart økende lønnsutgifter i Politidirektoratet.

Deres nærpolitireform er ikke bare blitt en fjernpolitireform, men en nedleggelsereform hvor det er blitt fritt frem for kriminelle. Samtidig som politiet opplever nedbemanning og høyt arbeidspress, eser Politidirektoratet ut.

Nye Borgerlige vil øke bevilgningene til politidistriktene. Forbrytelser skal oppklares raskt og lovbrytere straffes. Vi ønsker kommunalt politi i Oslo og legge ned Politidirektoratet, som er et dyrt og ineffektivt direktorat som kun har som mål å diktere politidistriktene. Vi vil opprettholde passkontor over det ganske land, innføre innvandringsstopp og ha effektiv grensekontroll.