Politiet har ikke kapasitet

Politiet har ikke kapasitet til å etterforske gjengkriminalitet til tross for at Oslo politidistrikt fikk flere millioner for å bekjempe gjengkriminalitet. De etablerte en spesialgruppe som skulle iverksette målrettede tiltak for å få flere bak lås og slå. Nå viser det seg at de ikke har nok etterforskere til å følge opp, slik at en som satt i varetekt måte slippes fri fordi det ikke var kapasitet til å følge opp saken.

Gjengmiljøene i Oslo er blitt et nasjonalt problem, sier Kripos. Young Bloods og Young Guns fra Holmlia som har holdt på i over 10 år uten å bli stoppet. De har nå blitt den største gjengtrusselen i Oslo, og får spre seg over landet sammen med andre kriminelle gjenger. Årsaken er enkel. Det har ikke vært en politisk vilje til å stoppe dette fordi det er en villet politikk.

Den destruktive ideologien globalismen tillater nemlig fri innvandring og åpne grenser uten kontroll. Det resulterer i fri flyt av kriminelle og narkotika samtidig som politiet har for lite ressurser og overstyres politisk.

Dette vil vi sette en stopper for. Vi vil stenge grensene. Gjengkriminelle innvandrere skal fratas det norske statsborgerskapet, og hele deres familie utvises til hjemlandet. Vi vil ha anti-mafia politikk, innføre nulltolleranse, ha strengere straffer og senke den kriminelle lavalderen.

Nye Borgerlige vil øke bevilgningene til politidistriktene. Forbrytelser skal oppklares raskt og lovbrytere straffes. Vi ønsker kommunalt politi i Oslo og legge ned Politidirektoratet, som er et dyrt og ineffektivt direktorat som kun har som mål å diktere politidistriktene. Vi vil opprettholde passkontor over det ganske land, innføre innvandringsstopp og ha effektiv grensekontroll.