Vold og trusler i Oslo skolen har økt dramatisk

Utdanningsetaten har lagt frem en rapport om vold og trusler mot ansatte i Oslo skolen.
Den dokumenterer at det er kraftig økning av vold mot lærere, og at det er størst økning av trusler fra de yngste elevene mellom 6 og 12 år.

Dette er hovedpunktene i rapporten:

-Antallet «svært alvorlige» hendelser økte fra 167 i 2015 til 436 i fjor
-Antallet «alvorlige» hendelser ble nesten tredobler fra 425 i 2015 til 1219 i fjor.
-Antallet «lite alvorlige» hendelser økte fra 279 i 2015 til 1515 i fjor.

Det rødgrønne byrådet har ingen konkrete tiltak på de svære utfordringene de selv har skapt.

Nye Borgerlige har nedfelt i sitt prinsipprogram krav om større rettsikkerhet og lavere kriminell lavalder, fordi Norge har fått økende barne- og ungdomskriminalitet blant barn under den kriminelle lavalder.

Dagens tilnærming har hatt som utgangspunkt at både gjerningsperson, offeret og samfunnet skal ansvarliggjøres, og ivaretas gjennom aktiv deltagelse i oppfølgingen av lovbruddet. Det er en politikk som har manglende effekt da en ansvarliggjør offeret og samfunnet, istedenfor gjerningsperson og pårørende.

Enkelte tas hånd om av barnevernet og plasseres i barneverninstitusjoner uten retten til en tidsbegrenset «dom». Andre får ingen sanksjoner. Derfor vil vi senke den kriminelle lavalder, og sørge for at sanksjonene er rettet mot gjerningsperson og dens pårørende i form av oppdragelse og re-sosialisering. Barne- og ungdomskriminalitet utført av innvandrere vil også få betydning i form av tap av statsborgerskap.