Ja til bilen og en levende by, nei til bilfritt byliv i Oslo

Prosjektet Bilfritt byliv gjennomføres fortløpende uten at det er foretatt konsekvensutredninger. Plan- og bygningsloven stiller strenge krav til prosessen. Dens forskrift om konsekvensutredninger regulerer hvilke planer og tiltak som skal konsekvensutredes når det er tale om store prosjekter. Det rødgrønne byrådet iverksetter tiltak før de er konsekvensutredet og vedtatt av byrådet, og bryter saksbehandlingsreglene. De har innført eiendomsskatt, økte bompenger, fjernet parkeringsplasser og stengt gater. Noe som har resultert i at handelsnæringen har bedt om tiltak.

Den borgerlige opposisjon i Oslo er fraværende. Derfor må et nytt borgerlig alternativ på banen for å reversere den destruktive avviklingen av vår hovedstad!

Nye Borgerlige er imot prosjekt Bilfritt byliv, da det har gitt store negative konsekvenser for næringsliv og byens borgere. Vi vil derfor reversere de rødgrønnes ulovlige byaviklings prosjekt, hvor målet er å forby borgerne bruk av bil og legge byen øde.

Nye Borgerlige sier ja til bilen og en levende by!