Velferden forsvinner

Regjeringen fikk flertall for å endre AAP regelverket i 2017. Endringene trådte i kraft fra 1.januar i år. Da ble stønadsperioden redusert fra fire til tre år og vilkårene for forlengelse ble kraftig skjerpet. Ifølge NAV har 2300 fått avslag på forlengelse. Syke mennesker som ikke er ferdig utredet eller trenger arbeidsrettet tiltak har blitt sosialklienter eller må leve på ektefelle eller egen formue.

Flere har stått frem i Dagsavisen hvor de forteller at de ikke har fått varsel og har kommet i en vanskelig økonomisk situasjon. Advokat Anders H. Rosenberg som er spesialist i trygderett tar nå bladet fra munnen. Han mener regjeringens innstramninger i regelverket er hårreisende. Flere advokater har gitt uttrykk for at innstramningene rammer en allerede sårbar gruppe da det kun rammer syke. Han sier følgende til Dagsavisen:

Det er litt som å hive 30 stykker på havet for å se om én kan svømme. Selv om du har gjort så godt du kan, skal du likevel fornedres og få livet ditt ødelagt fordi det tross alt er en liten mulighet for at du er en av dem som bare kan ta seg sammen. Det er så grovt.

Videre sier han:

Det er et paradoks at man strammer inn en ordning for de syke og svake, mens man på andre områder har en lang rekke rause tidligpensjonsordninger til relativt unge og friske folk. Jeg tenker da særskilt på AFP og en del tjenestepensjoner med særaldersgrenser.

I Storbritannia hvor de har hatt 10 år med velferdskutt går levealderen ned. Flere spedbarn dør nå en tidligere. Det vil også kunne skje her til lands fordi våre politikere forsetter med nedbygging av velferdsgodene og rasering av helsetjenester og sykehus.

Allerede i sommer gikk NAV direktøren ut og advarte om velferdskutt. Hun sa at velferdutgiftene vil bli for høye i fremtiden fordi befolkningen vokser, flere lever lengre, andelen eldre vil øke i løpet av få år samtidig som det kommer flere innvandrere. Da blir det absurd når Ap og SV hevder de er imot innstramninger samtidig som de også er for Migrasjonsavtalen.

Nye Borgerlige mener at eneste måten å opprettholde dagens velferdsordning er full stans i innvandring og få tilbake norske arbeidsplasser fra Asia. Vi trenger en sterk eksportindustri og sørge for en god næringslivspolitikk som skaper forutsigbarhet lokalt og nasjonalt.