Feilslått ungdomspolitikk

Oslo kommune satte av 49 millioner i deres reviderte budsjett til forebygging blant unge, for å hindre rekruttering til kriminelle
miljøer. I Grorud svarte bydelen med kutt i tilbudet for de unge. De ville kutte over 1,2 millioner kroner knyttet til forebyggende arbeidet i bydelen i tillegg til øvrige kutt i tilbudet.

Dette reagerte Ungdomsrådet på. De samlet 300 underskrifter, og i går holdt de demonstrasjon. I går valgte Ap politikerne å snu, og ga bydel Grorud 3,4 millioner for å opprettholde tilbudet. Det var med andre ord penger de allerede hadde lovet i revidert budsjett i sommer. De turte ikke annet, i redsel for å miste velgere. Protester har derfor en effekt.

Vi har lite sans for politikere som Bøler som står og rapper og brøler, men å holde hva vi lover. Å opprettholde ungdomstilbud er viktig da mange unge faller ut av videregående, og ender opp på NAV eller ender i kriminelle gjenger istedenfor å få jobb.

Vi vil opprettholde ungdomstilbud, styrke det forebyggende arbeidet og sørge for at det blir flere lærlingplasser for den oppvoksende generasjon slik at de kan velge å gå i jobb, istedenfor NAV og kriminalitet. Gjengkriminelle og deres bakmenn skal vi føre en hard linje mot.

I motsetning til andre partier som har dialogmøter, ønsker å legalisere narkotika og ha åpne grenser, vil vi ha streng grensekontroll og strenge sanksjoner. Gjengkriminelle innvandrere skal fratas statsborgerskapet og hele deres familie utvises til hjemlandet. Vi vil ha anti-mafia politikk, innføre nulltoleranse, ha strengere straffer og senke den kriminelle lavalderen.