Fredspris til besvær

Nobels fredspris gikk i år til Nadia Murad og Denis Mukwege grunnet «deres innsats for å ende bruken av seksuell vold som våpen i krig og væpnet konflikt.» Statsminister Erna Solberg sørget for å si unnskyld til tyskertøsene kort tid etter tildelingen av fredsprisen. 21.oktober kom beklagelsen. I intervju med Aftenposten uttalte hun følgende:

Kvinners underliv skal ikke være arena for politikk.

Ved tildelingen av fredsprisen 11.desember lovet hun at Norge skulle bruke FN-resolusjonen om kvinner, fred og sikkerhet mer aktivt. Hun uttalte følgende til pressen:

Den norske regjeringen vil arbeide mer aktivt med hvordan vi kan bruke resolusjon 1325. Når du går inn i fredssamtaler må du gjøre barn og kvinner en del av fredssamtalen. Det er et viktig aspekt som vil sikre at forbryterne blir stilt for retten. Dette vil vi arbeide for både i Kongo og Irak.

Voldtekt og annen seksuell vold brukes som våpen i de fleste kriger og er verdens eldste form for terror. Det brukes i kampen for å erobre og ødelegge samfunnsstrukturer. Vi setter pris på at voldtekt som våpen får fokus. Det vi  reagerer sterkt på er doble standarder. Det gis en fredspris til de som fokuserer på voldtektsofre i Kongo utført av afrikanere. De som setter fokus på voldtekter utført mot etniske i Europa utført av samme gruppe, kalles høyreekstreme.

Hver gang europeiske kvinner opplever voldtekt utført av annen lands befolkning blir vi stadig fortalt at gjerningsmannen kommer fra en annen kultur, er traumatisert, psykisk syk og kan ikke straffes. Da er det ikke så farlig å sørge for at forbrytere stilles for retten og dømmes. De fleste saker henlegges. Undersøkelser fra 2009 viser at innvandrere stod bak alle anmeldte overfallsvoldtekter og er overrepresentert på voldtektstatistikken.

Regjeringen Solberg som har flertall av kvinner som ledere er i likhet med tidligere politikere ikke vært nevneverdig opptatt av å sikre etniske kvinner. FN-resolusjonen om kvinner, fred og sikkerhet nevnes ikke. Løsningen er at vi må være solidariske å ta inn flere. Menneskeverdet har åpenbart ikke samme verdi i Europa som i sør.

Vi er imot doble standarder. Når voldtekter utøves av innvandrere skal det resultere i utvisning. Straffene må økes og grensene stenges.