Vanningsforbud og mulig ølkrise skyldes dårlig planlegging

Årsaken til vanningsforbud i byens hager og mulig ølkrise, skyldes at Oslo kommunens leverandør av CO2 hadde leveringsproblemer. 28.juni vil hagevanningsforbudet opphøre og det innføres datovanning istedenfor fordi det kom mer CO2 enn planlagt.

Hvordan kan det ha seg at det er så dårlig planlegging av bruk av CO2 leverandører? Svaret er at i januar 2017 kom nytt anskaffelsesregelverk. Oslo kommune ønsket å være i front i kampen for et seriøst arbeidsliv, og kalte tittelen på deres standard kontraktsvilkår for «Oslomodellen». Målet var å legge til rette for rettferdig konkurranse mellom seriøse leverandører.

Utviklings- og kompetanseetaten (UKE) bistod Vann- og avløpsetaten med gjennomføringen av Norges første førkommersielle anskaffelse, og hevder at resultatet ble ny teknologi som skulle revolusjonere bransjen. Resultatet av den pompøse «Oslomodellen» og bistand fra UKE, er vanningsrestriksjoner for byens befolkning.

Direktør for Konserninnkjøp (UKE) er Gunnar Wedde. Han ble kjent i media i vår fordi han som kommunens korrupsjonsjeger var aktiv i illegal pokerklubb. Dette ble avslørt fordi politiet hadde raid mot illegale pokerklubber i vår. Hvordan kan det ha seg at en som skal bekjempe kriminalitet, korrupsjon og sørge for rettferdig konkurranse mellom seriøse leverandører, ikke er i stand til å sørge for å bestille nok CO2? Har det blitt for mye pokerspill, og for lite fokus på arbeid?

Nye Borgerlige har nulltoleranse for inkompetanse,korrupsjon og kriminalitet, og vil bekjempe dette. Utskifting av toppledelsen er det første vi vil starte med fordi endringer må komme ovenfra.

https://www.nrk.no/norge/kan-bli-olkrise_-aass-stanser-produksjon-umiddelbart-1.14102511