Kamp mot korrupsjon og kriminalitet i offentlige etater

Korrupsjon er ikke et ukjent fenomen i Oslo kommune. Det er ikke underlig når Oslo kommunes mangeårige avdelingsdirektør for konserninnkjøp Gunnar Wedde, som skal bekjempe svart arbeid og arbeidslivskriminalitet, selv har et frynsete forhold til lov og orden. I 2016 ble han og Oslo kommune tildelt Etikkprisen for arbeidet med å sikre etisk ansvar hos sine leverandører. To år senere ble det avdekket at Gunnar Wedde var aktiv i en ulovlig pokerklubb. Han ble avslørt da politiet hadde raid mot pokerklubber i vår. Pokerklubben hadde ikke serveringsbevilling, men serverte både mat og alkohol og drev klubben i ulovlige lokaler.

I kraft av sin stilling kan han utestenge selskaper som driver med arbeidslivskriminalitet. Han sitter i styret til Kemneren i Follo. Hverken styrelederen for Kemneren i Follo eller hans leder i Oslo kommune har avskjediget han. En klapp på skulderen og samtale var reaksjonen. Det er mildt sagt uheldig. Korrupsjonsekspert professor Petter Gottschalk ved BI, mener Wedde setter seg i en sårbar situasjon for utpressingsforsøk når han oppsøker illegale pokerklubber.

Vi har i tidligere artikkel fokusert på arbeidskriminalitet, korrupsjon og svart arbeid i byggebransjen og påpekt at det er en villet politikk med liten vilje til å gripe tak i problemene.

Nye Borgerlige har nulltoleranse for korrupsjon og kriminalitet, og vil bekjempe dette. Utskifting av toppledelsen er det første vi vil starte med da endringer må komme ovenfra.