Nei til betongsosialisme

Byrådet i Oslo har lagt frem forslag om ny kommuneplan, hvor det fremgår at det skal bygges opptil 135.000 nye boliger frem til 2040. Frem til 2030 skal størsteparten av boligveksten komme i indre by, Skøyen, Vækerø, Lysaker, Hovinbyen og i kollektivknutepunkter.

Villaområdet på Smestad ofres. Der skal det bygges 10 etasjer blokkleiligheter i eplehagen. Nedre Grefsen som opprinnelig var oppført som utviklingsområde for ytterligere fortetting er byttet ut med Nydalen Øst, og villaområdene Montebello, Røa og Ulsrud.

Årsaken til at byrådet ønsker å rasere villaområder, skyldes befolkningsvekst, og at de vil ta imot ytterligere 200.000 nye innvandrere i løpet av 20 år. Noe som fremgår av byrådserklæringen til det rødgrønne vanstyret.

Vi finner  dette både urealistisk og dårlig gjennomtenkt da det samme byrådet raserer infrastrukturen ved å gjøre om veier til sykkelsti, fratar folk friheten til å bruke bil slik at resurssterke barnefamilier flytter ut, sykehus legges ned og arbeidsplassene blir færre. Det vil gi negative konsekvenser for byens befolkning, og resultere i ghettodannelser med økende kriminalitet i en by som allerede sliter med økt ungdomsledighet, ungdomskriminalitet og gjengkriminalitet.

Nye Borgerlige ønsker å bevare byens arkitektoniske preg, og vil ha innvandringsstopp i Oslo.

https://www.nrk.no/ostlandssendingen/slik-far-oslo-plass-til-135.000-boliger-1.14093815