Ungdom uten fremtidshåp

Forsker Anders Bakken, leder av Ungdatasenteret ved NOVA, har i den nasjonale ungdatarapporten for 2019 avdekket at ungdommen er blitt mindre skikkelig enn før. Undersøkelsen baserer seg på svar fra 259.700 elever fra 8.trinn på ungdomsskolen til 3.trinn på videregående i perioden 2017 til 2019.

Rapporten viser at 70 prosent kjeder seg på skolen. Ungdommen skulker oftere, bruker mindre tid på lekser. Det er økning i vold, cannabisbruk. ungdomskriminalitet, selvrapporterte psykiske plager og fremtidsoptimismen er synkende.

Det er store geografiske forskjeller. To fylker skiller seg ut: Oslo og Nord-Norge. Hovedstaden har mer kriminalitet og hasjrøyking enn landsgjennomsnittet. Ungdom i Nord-Norge kommer dårligere ut på flere områder. De skulker mer enn landsgjennomsnittet og bruker mindre tid på skolearbeid.

Årsaken skyldes globalistenes normoppløsning av samfunnet, hvor unge oppfordres til klimastreik, og pumpes ørene fulle av dommedagsprofetier om at kloden går under om 12 år. De får ikke sommerjobb eller deltidsjobb fordi det er færre arbeidsplasser hvor flere konkurrerer om de samme jobbene. Det er med andre ord tøffere å være ungdom i dag.

Nye Borgerlige er motstandere av ideologien globalismen/liberalismen, og vil gi ungdommer over det ganske land trygghet og fremtidsoptimismen tilbake. Vi vil sørge for flere arbeidsplasser ved å få tilbake arbeidsplasser fra lavkostland, og sørge for en forutsigbar fremtid for dagens unge.