Korrupsjonsskandalen i Boligbygg fortsetter

Etter at det ble avdekket at Oslo kommune sløste bort 115 millioner ifm oppkjøp av boliger ble det iverksatt granskning av det kommunale foretaket. Ifølge granskningsrapporten har en innkjøper betalt tre-fem millioner i overpris til en selger vedkommende hadde tette bånd til. Kjøpekontrakten var ikke registrert i foretakets saksbehandlingssystem.

Jon Carlsen som var sjef måtte gå av. Det er uklart om han har blitt tilbudt ny jobb i kommunen. Privatpersonen Ingeborg Johansen krevde innsyn i avgåtte direktørens arbeidsbetingelser i desember 2017, men kommunen har ikke besvart henvendelsen.

Tidligere administrerende direktør i Omsorgsbygg Per Morten Johansen, som er bror til byrådsleder Raymond Johansen (Ap), ble i 2018 anklaget for alvorlige brudd på habilitetsbestemmelsene etter at han hadde ansatt sin forlover, kone, datter og svigersønn.

Etter at skandalen i Omsorgsbygg ble avdekket, ble han omplassert og fikk ny lederstilling i Oslo kommune med samme lønn. Han sørget for å fremforhandle en sluttavtale, som gir han bedre lønn en ordføreren i Oslo.

Vi har ingen tiltro til at det er vilje til å rydde opp i korrupsjonen og ukulturen i Oslo kommune. Rapporter fra Kommunerevisjon eller uttalelser fra Kontrollutvalget følges ikke opp og lovbrudd gir svært sjelden konsekvenser.

Vår løsning på korrupsjon og ukultur er å skifte ut hele den politiske og administrative ledelse.

Nye Borgerlige mener det må iverksettes flere tiltak:

  • Nedsette et privat revisjonsutvalg som gis vide fullmakter til å foreta granskning av samtlige etater med mulighet for å politianmelde kriminelle forhold.
  • Etablere egen politiseksjon som har som oppgave å etterforske å straffeforfølge kriminalitet i kommunen.
  • Ta tilbake økonomisk kontroll og iverksette gode rutiner.
  • Brudd på lover og etisk regelverk skal resultere i avskjed/oppsigelse og politianmeldelse.