Tysk herredømme over norsk kraftproduksjon

Fukushima-ulykken 11 mars 2011 endret tysk krafttilførsel. Med bakgrunn i denne ulykken besluttet Tyskland å legge ned sine atomkraftverk. Redningen til Tyskland var ACER som ble stiftet to år før ulykken, og som i 2011 fikk sitt hovedkontor i Slovenias hovedstad Ljubljana.

Utfasing av atomkraftverk har medført at Tyskland har enorm etterspørsel av kraft og prisene for elektrisk kraft er ekstremt høyt. Det er derfor nødvendig for Tyskland å få mer kraft enn det de selv klarer å produsere, og de ser til Norge for å få dette til med hjelp av Norges ja til ACER.

I Norge ser vi nå enorm utbygging av vindkraftverk med vindmøller som er over 180 meter høye. Utenlandske selskaper kjøper seg inn i norske el-kraft selskaper og finansierer vindmølleparkene. Som ett eksempel av mange kan nevnes nå det foreslåtte prosjekteringen som skjer ved Frøya kommune. Her har München Stadtkraft gått inn med 70% av investeringskapitalen for å få tilgang på norske ressurser og land.

70% av all profitt vil gå tilbake til Tyskland. Kraften selges til høystbydende på den nordiske kraftbørsen, og regningen vil tilfalle norske forbrukere som bidrar med direkte kapitalflyt til München Stadtkraft. På Frøya er det opprettet en aksjonsgruppe hvor menigmann kjemper mot monster vindmøllene som skal bygges.

Det er 17 vindmølle prosjekter i Norge, hvorav 15 er ikke norsk finansiert. Vi skal bygge vindmøller som vil strekke seg fra Troms langs kysten og i innlandet. I skrivende stund bygges det en tysk vindmølle park i Åmot og Trysil.

Norge har blitt ett tysk underbruk i kraftproduksjon. Grunneiere opplever at deres eiendommer eksproprieres, borgere mister allmennrett til nærområder og natur, dyreliv lider og spesielt fugler kvestes av disse vindmøllene. De er støyforurensende og ødelegger norske naturperler.

Årsaken til at dette kan skje er fordi Norge har lobbyselskaper og lobbyister som påvirker politiske beslutningstakere. Myndighetskontakt kalles det. Våre folkevalgte som hevder de er for å redde klima sier faktisk ja til naturødeleggelse ved å gi utenlandske selskaper tilgang på norsk natur, samtidig som de gir bort vårt arvesølv.

Ett av lobbyselskapene er Norwea. Dette lobbyist selskapet arbeider aktivt for norsk vindmølle produksjon med utenlandsk eierskap. Lobbyist Bendik Solum Wist med bakgrunn fra Berlin og Brüssel, kjemper for at utenlandske aktører skal ha tilgang på land og norske ressurser.

I en Twitter debatt med Nye Borgerlige uttaler han følgende om grunneiere etter at deres eiendom har blitt ekspropriert:

Eller kjærkomne inntekter fra grunn som tidligere ikke har gitt grunneier særlig økonomisk avkastning. Mange måter å se ting på.

Han sammenligner Norge og våre ressurser som aksjeselskap og spør Nye Borgerlige om vi er i mot utenlandsk eierskap i norske bedrifter. Norge er ikke ett AS, men en nasjon og folk som har eierskap til sitt land og sin eiendom.

ACER har ett viktig formål: Ett felleseuropeisk energimarked hvor det tilrettelegges for utbygging av overføringsnett og åpner for utenlandsk aktører til kan overta eiendommer og naturressurser til evig tid. Norge har via ACER blitt en tysk koloni hvor våre ressurser skal skvises ut, slik at tysk tungindustri skal få mest mulig kraft til lavest mulig pris.

Dette betyr at norsk kraftkrevende industri vil bli utfaset. En stor seier for Tyskland. Ett massivt nederlag for Norge og nordmenn. Det er du som vil betale din faste strømregning til tyske kraftprodusenter og samtidig se at vårt arvesølv går over til utenlandske eiere.

Nye Borgerlige vil kjempe med nebb og klør mot ACER!

https://www.handelsblatt.com/today/companies/energy-bill-power-price-hikes-shock-germanys-mittelstand/23582558.html?ticket=ST-33299-eD3bMxzbCpd7CfqEQIXB-ap1

https://www.facebook.com/NORWEA-182360730839/?hc_location=group

http://www.norwea.no/

https://www.energinorge.no/om-oss/nyheter/2016/ny-myndighetskontakt-i-energi-norge/

https://twitter.com/nye_borgerlige/status/1081269341016997888