Trusler mot skoler

Over hele landet er det meldt om trusler mot skoler den siste tiden. I Trøndelag er det meldt fra om flere trusler. Åsly skole i Fosen er en av skolene som har mottatt trusler. Der må skolen voktes av uniformert politi.

Ungdomskriminaliteten har økt dramatisk de siste år, og det skyldes våre folkevalgte som har tilrettelagt for parallellsamfunn, lar unge kriminelle slippe straff samtidig som de bygger ned voldsmonopolet, har åpne grenser og skaper større klasseskiller.

Det settes ikke av nok penger til nyansettelser i distriktene, og andelen søkere til Oslo politiet eksploderer. Ved Oslo politidistrikt var det 838 søkere til 24 stillinger da de lyste ut patruljestillinger i sentrum og østkanten. Samtidig vil regjeringen kutte 150 studieplasser ved Politihøgskolen.

Med andre ord er det en villet politikk å rasere voldsmonopolet og tilrettelegge for økt vold og kriminaliteten. Den vil bare øke i årene fremover.

Nye Borgerlige setter trygghet for borgere først. Vi vil øke bevilgningene til politidistriktene, og innføre kommunalt politi i Oslo. Gjengkriminelle og dømte innvandrere skal fratas norsk statsborgerskap, og hele deres familie utvises til hjemlandet. Vi vil ha anti-mafia politikk, innføre nulltoleranse, ha strengere straffer og senke den kriminelle lavalder, etablere ungdomsfengsler og innføre full innvandringsstopp.