Rasering av gode nabolag

Flere har reagert på planene om å rasere nabolag som Nedre Grefsen, Nydalen, Manglerud, Oppsal, Linderud, Smestad, Skøyen, Røa og Montebello. De har gått sammen i Beboeraksjonen Oslo. Som alle vet så har kommunister og sosialister ikke like stor respekt for eiendomsretten som konservative og liberterianere. Har de en god ide om hvordan Oslo skal bli, bruker de alle midler for å nå målet. Det «riktige» målet, «det gode» målet. Her har de media og akademia på sin side sammen med Oslo Kommune og de fleste politikere.

Mange penger er brukt på reklame for Oslo prosjektet. 6. desember skal alle bli frelst. Blokker ved knutepunkt er deres øst-europeiske drøm. Mange mennesker trykket inn på liten plass så lysten til å få barn og familie uteblir. Ved lav befolkningsøkning sparer man på klodens ressurser. Mennesket er viruset som forsøppler og ødelegger, naturen og dyrene er det perfekte. Så mer av natur, dyr og mindre mennesker. Europa bør også ta inn overskuddet av befolkningsøkningen i Afrika og Midt-Østen. Dette vil medføre en destabilisering med øket kriminalitet og innbyggerne vil ikke ønske å sette barn til verden. Jordkloden og Oslo Kommune vinner!

 

Klimavennlige valg må være både økonomisk, sosialt og miljømessig bærekraftige og bidra til en livskraftig og attraktiv by i tråd med de nye bærekraftsmålene og Parisavtalen.

Det er nå allment kjent at det å trekke seg fra Parisavtalen var bra for USA.  Hvis ikke får Kina et forsprang i sin industrielle utvikling da de ikke har de samme harde kravene for utslipp som vestlige land. Parisavtalen er og blir lureri. Den er til for champange drikkende globalist organisasjoner som FN og deres medløpere. De som ikke skal på en vanlig jobb  hver dag gjennom dyre bomringer.