Tøyenløft til 141 millioner ble mer fattigdom

Gjennom Områdeløft Tøyen skulle stat og kommune kaste penger etter problemt i stedet for å ta det ved roten. Hele 250 millioner kroner skulle brukes i perioden 2013–2018 på å løfte befolkningen.

Oslos ordfører Marianne Borgen er veldig fornøyd med forandringene som har skjedd på Tøyen.

Hun begeistret over at Tøyen «er blitt Norges største utegalleri med fantastiske veggmalerier og etter hvert fine grøntarealer.» Det har vært satset mye på utemiljøet på Tøyen. På Tøyen torg er det nye kafeer og utesteder, og parker har fått belysning og beplantning. Kjersti Grut, programleder i Områdeløft Tøyen, viser til at 141 millioner skattekroner er brukt på Områdeløft Tøyen fra 2013 fram til og med august 2017.

Utgiftene dekker alt fra oppussing til lønn og administrasjon av områdeløftet, oppgradering av parker og plasser, og forskjellige prosjekter som utegalleri, lyssetting i parker, styrking av utekontaktene, Tøyenpatruljen, utendørsarrangementer, Frisklivssentralen og innsats overfor ungdom som faller ut av videregående skole.

Men millionene har ikke løftet dem som skulle løftes.

– Det har gått gal vei. De mest økonomisk utsatte henger ikke med i utviklingen på Tøyen, sier seniorrådgiver Jon Epland ved Statistisk sentralbyrå (SSB).

Epland har sett på andelen barn som bor i hushold med vedvarende lavinntekt over 3 år (EU-standard). Tall for flere av delbydelene innenfor det geografiske området som utgjør områdeløft Tøyen, viser at disse områdene både er de fattigste i Norge og at barnefattigdommen har økt der de seneste årene.

I 2010 bodde 60,4 prosent av barna på Nedre Tøyen i fattige familier. I 2015, to år etter Tøyen-avtalen ble undertegnet, hadde andelen økt til 63,7 prosent barn i fattige familier.

Ungdomsarbeider Mohamed Fariss sier han aldri har vært så bekymret for barna på Tøyen som de tre siste årene.

– Jeg har aldri vært så bekymra som de to-tre siste årene, sier Fariss, som ved siden av å være trener for Sterling-gutta, har jobbet som ungdomsarbeider i Oslo i 18 år.

Bekymringen gjelder livsvilkårene til ungdommen og tilgjengeligheten til narkotika på Tøyen. Nå ser han tolv-trettenåringer i nabolaget som selger dop til jevnaldrende.

Fiaskoen: 141 mill. skulle «løfte» Tøyen. Dette ble løftet: Kriminalitet og fattigdom.