Avfallschip til bekymring

Globalist og venstre mannen, Thomas Hylland Eriksen, har satt avfallshistorien i perspektiv ved å dele avfallshåndtering gjennom tidene inn i tre bolker.

Han sier at vi, i løpet av de siste tiårene har gått inn i en ny fase i søppelhåndteringen: ”Fra å være et hygienisk problem (fase I) og et hygienisk og plassmessig problem (fase II), har søppel omsider blitt definert som et miljøproblem. Vi har innsett at ressursene på kloden er begrensede, og at vi risikerer å etterlate oss en klode som ligner en gigantisk søppelfylling hvis vi ikke treffer mottiltak. Dermed har vi fått hele den viften av debatter som preger renovasjonsbransjen i dag: kildesortering, resirkulering, sortering av spesialavfall, kompostering, kildereduksjon og så videre. Målet er oppnådd først når nesten all søppel vender tilbake der den hører hjemme, altså enten i naturen eller i økonomisk verdiskapning.

Legg merke til at Hylland Eriksen bruker ordet økonomisk verdiskapning. Snikinnføringen av global sosialisme er i full gang. Osloboere kunne finne små, runde chipper på søppelkassen sin denne sommeren. Disse finnes i dag på rundt 100.000 av de totalt 130.000 søppelkassene i hovedstaden. Formålet med dem er å få bedre oversikt over tømmingen av søppel i Oslo. I en artikkel i Tekninsk Ukeblad sier de at chippen skal gi Renovasjonsetaten bedre oversikt over søppeltømmingen i hovedstaden. På den måten er vi sikre på at ingen av beholderne er glemt, samtidig som vi får oversikt over hvor i byen det er mest søppel og kan ta hensyn til dette når vi setter opp tømming.

– Er det da noen fare for at beboere som bor i de områdene med mest søppel vil måtte betale mer for søppelhenting, når man vet hvem som kaster mest? 

– Nei, det foreligger ingen planer om at dette skal ha noen som helst sammenheng med kommunale utgifter.

Selvfølgelig er det planer om det. Og hvordan vet vi det? Verden i dag er ikke en lukket øy uten informasjon. Ser man til Sverige så var det nettopp det som skjedde. For å nå global økonomisk utgjevning så kan ikke Per och Eva tro de bare kan kjøpe og kaste det de vil når lille Amir i slummen i Brasil ikke kan kjøpe noe i det hele tatt. Å nedprioritere vestens middelklasse er en del av systemet. Vi i Nye Borgerlige synes avfall er et hygenisk og planmessig problem som skal løses lokalt eller nasjonalt.

Huskelisten til Agenda som Oslo Kommune helhjertet har gått inn for. En ambisiøs liste som skal gjelde for hele verden, også der hvor det ikke er fungerende demokratier og fornuftig infrastruktur.