Økt lånegjeld for Oslo

Det koster å henge seg på prosjekt global sosialisme. Den langsiktige lånegjelden for Oslo har økt med 41% siden 2014. Fra 22,7 milliarder i 2014 til 31,9 milliarder i 2016. Det var et voldsomt hopp fra 2014 til 2015 da gjelden økte med 7,7 milliarder og i 2016 økte den ytterligere. Slike tall ser ikke så pene ut. Det er forståelig at Oslo Kommune heller vil fokusere på gjeldsgraden. Skjønt den skulle heller ikke ha økt, ifølge Oslo Kommune selv.  Balansen viser at Oslo kommune har en langsiktig gjeld (inklusiv pensjonsforpliktelser) på 109 mrd. Det lønner seg neppe å holde pusten mens vi venter på at de at de sosioøkonomiske forskjellene i bydelene skal utjevne seg og at avhengigheten av sosialhjelp skal avta for den nye befolkningen.

På grunn av sterk befolkningsvekst med påfølgende store investeringer og lav grad av egenfinansiering, har kommunens gjeld økt og vil øke relativt kraftig i årene som kommer.

Her kunne de ha spesifisert «på grunn av sterk befolkningsvekst som følge av innvandring». Det er innvandringen som gjør at Oslos befolkning øker. Det er også er varsko her: «Kommunens gjeld har økt og vil øke relativt kraftig i årene som kommer.» Hvor mye er relativt kraftig?

https://www.document.no/2017/11/07/oslos-okende-gjeld/