Nytt konservativt parti

Nytt konservativt parti

Norge trenger et parti som kombinerer klassisk konservativ politikk med motstand av overstatslige avtaler og konvensjoner som begrenser det norske folkestyret.