Politikrise er resultat av politireformen

Det er politikrise ved 11 av 12 politidistrikt. For lav bemanning og økt arbeidspress har resultert i at grove overgrepssaker blir liggende, og andelen saker som henlegges øker, også der det er tale om kjent gjerningsperson.

Oslo politidistrikt meldte allerede i 2017 at de har blitt instruert til å henlegge mindre alvorlige saker med kjente gjerningsmenn. Ifølge Oslo politiforening har saksbunken økt på grunn av lavere budsjett og fordi innføringen av politireformen sluker ressurser. Lederen i Oslo politiforening uttalte følgende til media:

«Å henlegge mindre alvorlige saker er kritisk med tanke på signaleffekten til publikum og de kriminelle. Det forebyggende arbeidet svekkes når mindre alvorlige saker med kjent gjerningsperson ikke etterforskes. Hvis en sykkeltyv blir møtte med straffereaksjon, er det større sannsynlighet for at personen ikke stjeler en sykkel igjen.»

Årsaken skyldes regjeringen Solberg med støtte hos Venstre, Krf og Ap innførte politireformen 2015. Den hadde som mål å redusere antall politidistrikt fra 27 til 6, men endte opp med 12 politidistrikt. Arkitekten for politireformen er Stoltenberg II regjeringen som nedsatte et utvalg i 2012.

Deres nærpolitireform er ikke bare blitt en fjernpolitireform, men en nedleggelsereform hvor det er blitt fritt frem for kriminelle. Samtidig som politiet opplever nedbemanning og høyt arbeidspress, eser Politidirektoratet ut.

Nye Borgerlige vil øke bevilgningene til politidistriktene. Forbrytelser skal oppklares raskt og lovbrytere straffes. Ofre for alvorlig kriminalitet og pårørende må ivaretas. Tryggheten i samfunnet skal være et offentlig ansvar. Vi ønsker kommunalt politi i Oslo og legge ned Politidirektoratet, som er et dyrt og ineffektivt direktorat som kun har som mål å diktere politidistriktene.

https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/xRv1PX/tillitsvalgte-i-politiet-krise-i-hele-landet