Full innvandringsstopp

I dag har NAV direktør Sigrun Vågeng gått ut i Dagbladet og opplyst at velferdutgiftene vil bli for høye i fremtiden fordi befolkningen vokser, flere lever lengre, andelen eldre vil øke i løpet av få år samtidig som det kommer flere innvandrere. Hun advarer og sier at det kan bli velferdskutt:

«Hvis vi skal opprettholde nivået på dagens velferdsordninger, er vi avhengige av at så mange som mulig er i arbeid. Hvis vi ikke lykkes, må politikerne velge hvilke ytelser som må kuttes.»

Ytelser fra NAV er den største posten på statsbudsjettet. I 2017 var utgiftene på 506 milliarder, mens årets budsjett er på 470 milliarder.

Andelen yrkesaktive vil bli færre, og i løpet av få år vil andelen eldre bli høyere enn i dag. I tillegg har produktiviteten de siste ti år blitt lavere enn tidligere.

Hovedlinjene i norsk politikk uavhengig parti er fortsatt innvandring. Statsminister Erna Solberg har nylig gått inn for at vi skal ta imot flere flyktninger basert på EU forliket. Solidaritet med EU var hennes mantra, ikke solidaritet med folket. Samtidig har hun i likhet med de rødgrønne gitt store summer til EU, slik at statskassen blir mindre samtidig som inntektene blir lavere og utgiftene høyere.

Norge har blitt verdens største sosialkontor, og våre politikere gjør alt for å gi bort våre penger. Som påtroppende partileder uttalte Erna Solberg følgende i 2004:

«- Norge lever på oljedop. Vi krydrer norsk økonomi med ikke-fornybare ressurser. Den viktigste måten å redde den norske velferden på er å delta i globaliseringen. Utfordringen er å være konkurransedyktig.»

Nye Borgerlige mener at eneste måten å opprettholde dagens velferdsordning er full stans i innvandring og få tilbake norske arbeidsplasser fra Asia. Vi trenger en sterk eksportindustri og sørge for en god næringslivspolitikk som skaper forutsigbarhet lokalt og nasjonalt.

https://www.dagbladet.no/nyheter/nav-direktoren-med-kraftig-advarsel/70014211

https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/KMPR5/Solberg-skjerper-Hoyres-EU-tone