Politiet hindrer gjengbekjempelse

Regjeringen har i sin nye politiske plattform som formål å bekjempe fremveksten av gjengkriminelle. De vil «opprette et gjengprosjekt som jobber målrettet med å bekjempe gjengkriminalitet.» Det kommer garantert til å ikke bli gjennomført da undersøkelse av gjengkriminelle viser at de får påtaleunnlatelser istedenfor straff, og politiet har for liten kapasitet pga for lite ressurser.

Journalist og forfatter Einar Haakaas har i sin bok «Advarsel- svenske tilstander i Norge» dokumentert at politiet har forholdt seg passive til at Young Bloods har fått vokse. De er en sentral maktfaktor med koblinger til internasjonale kriminelle nettverk. De bruker vold, trusler, mishandling og kidnapping for å beholde kontroll på narkotikaterritorier. Young Bloods bruker bruker barn under kriminell lavalder for å frakte våpen og narkotika.

Vi mener det må være samsvar mellom liv og lære. Det som vedtas sentralt må forankres lokalt. Nye Borgerlige vil øke bevilgningene til politidistriktene. Forbrytelser skal oppklares raskt og lovbrytere straffes. Vi ønsker kommunalt politi i Oslo.

Gjengkriminelle innvandrere skal fratas norsk statsborgerskap, og hele deres familie utvises til hjemlandet. Vi vil ha anti-mafia politikk, innføre nulltoleranse, ha strengere straffer og senke den kriminelle lavalder.