Økende fattigdom og utenforskap

Ifølge Eurostat er 115 millioner EU borgere i risiko for fattigdom eller sosial eksklusjon. Bulgaria er hardest rammet hvor 38,9% av befolkningen er i risiko. Norge kommer på 28.plass med 15,3%. Tallene har økt siden 2016. Det er skremmende, og vil resultere i ytterligere arbeidsinnvandring.

Samtidig strammer regjeringen inn vilkårene for arbeidsledige og syke mennesker, og fører en næringsfiendtlig politikk som resulterer i færre arbeidsplasser. Parallelt med dette skattes og avgiftsbelegges befolkningen  grunnet innskjerping av skattereglene for naturalytelser. Heretter må ansatte betale skatt av tips, gaver, personalrabatter, fri avis, overtidsmat, diett og bonuspoeng.

Endringene medfører økte byrder for arbeidsgiver, økt skatt for de ansatte og behov for gjennomgang av interne rutiner og avtaler. Videre har et samlet Storting vedtatt flere bomstasjoner, klimaskatter og sagt ja til ACER og grønt skifte. Ingen «grønne jobber» kan erstatte olje og gass hverken med jobber eller inntekter.

Våre folkevalgte skatter ihjel befolkningen samtidig som de fratar oss velferd og goder. Selv sørger de for å berike seg selv på skattebetalernes penger. De godt gasjerte politikerne og byråkratene i departementene får gratis frukt, mens elevene nektes frukt.

Vi er imot ideologien globalismen som bruker innvandring og klima for å sette grupper opp mot hverandre, og skape en vanskeligere hverdag for folk flest. Vi er imot EØS avtalen, ACER og grønt skifte.

Nye Borgerlige mener at eneste måten å hindre fattigdom på er å er full stans i innvandring. For å opprettholde dagens velferdsordning må vi få tilbake norske arbeidsplasser fra Asia og opprettholde gass og oljeproduksjon. Vi trenger en sterk eksportindustri og sørge for en god næringslivspolitikk som skaper forutsigbarhet lokalt og nasjonalt.