Oslo kommune stjeler fra fattige for å gi til de rike

Det rødgrønne vanstyret har besluttet å bruke 118 millioner på å feire at de har blitt Miljøhovedstad. En av de som mottar mest prosjektstøtte til miljøfesten er milliardærfrue Stordalen. Oslo kommune gir 150.000 til Stordalens EAT foredrag som har som mål å få nordmenn til  å leve på to kjøttmiddager i måneden og to egg i uken. Pengene skal brukes for å fly inn forskere fra USA, Tyskland og England som i strid med all forskning støtter EAT rapporten, som hevder det redder klima.

Matsentralens kjøkken som tar mat fra butikkene som skal kastes, fikk avslag. De gir maten til veldedighetsorganisasjoner. Ifølge søknaden ønsket de å la ungdommer i vanskelige situasjoner hente mat fra dagligvarebutikken for å lage ferdigretter. Ifølge en rapport fra 2016 kastet matbutikkene i Oslo 4.500 tonn spiselig mat.

Nettavisen henvendte seg til byrådet i Oslo og stilte de spørsmål. Kommunikasjonsrådgiver i Oslo kommune, Kristin Stormo svarte følgende på dette spørsmålet fra Nettavisen:

Er det ikke et paradoks at EAT får penger for å snakke om at folk bør spise mindre tradisjonell mat, mens Matsentralen ikke får penger til å gjenvinne kastet mat?

I tilskuddsordningen i forbindelse med miljøhovedstadsåret nådde Matsentralens søknad ikke opp i konkurransen med gode søknader, sier Stormo.

I Miljøhovedstaden Oslo er det «miljøvennlig» å kaste mat og bruke penger på å hente forskere i fly. Det bekrefter det vi har sagt, at klimapolitikk ikke handler om klima, men omfordeling av verdensøkonomien. Eliten bruker klima for å kontrollere folks  rettigheter innenfor vann, befolkning, helse, utdanning, suverenitet, eierskap av land og hvordan vi velger å leve våre liv.

Nye Borgerlige er imot offentlig sløsing. Vi vil trekke oss fra FNs agenda og Parisavtalen. Vi vil kjempe for å få tilbake nasjonal industri og styrke landbruket. Det vil skape arbeidsplasser og reduserer klimautslipp, da veien mellom produksjon og forbruker blir kortreist.Vi mener begrepet klima må byttes ut med forurensning, og fokusere på å handle lokalt og ikke tenke globalt. Gode tiltak som gjenvinning av mat ønsker vi å støtte.