Klimaprofitørene

Kjøper du plastikkpose når du handler i butikken? Da går pengene rett i lommen til Handelens Miljøfond som ledes av Rasmus Hansson, tidligere Stortingsrepresentant for MDG. Handelens miljøfond ble opprettet i år. Coop, NorgesGruppen og Rema 1000 som er de tre største aktørene innen dagligvarehandel er alle medlemmer og medgrunnleggere av fondet. Vinmonopolet, Kolonial.no, Varner, Hennes & Mauritz og One Bag Habit er også medlemmer.

Prisen for medlemskapet er 50 øre per plastbærepose til fondet. Det er grunnen til at prisen på bæreposer i norske matbutikker steg fra 0,99 til 1,60 kroner i august. Norges viktigste private bidragsyter for å redusere forsøplingen og øke ressursutnyttelsen av plast, er klimaprofitører.

Vi har i mange artikler skrevet at klimapolitikk dreier seg om omfordeling av rikdom som baserer sine påstander på forskningsjuks og kreative selskaper. Klimapolitikken er utviklet for å kontrollere folks rettigheter innenfor vann, befolkning, helse, utdanning, suverenitet, eierskap av land og hvordan vi velger å leve våre liv.

Vi forholder oss til KVR (Klimarealistenes Vitenskapelige Råd) og det vitenskapelige klimapanelet NIPCC som mener klima domineres av naturlige variasjoner, i motsetning til det politiske FNs klimapanel (IPCC) som tror at klima domineres av mennesket.

Vi vil si opp Parisavtalen, ut av EØS og stille strengere krav til forskning. Plastikk forsøpling og forurensning skal løses av staten, ikke profitører som bruker klima for å finne nye metoder for å tjene penger.