Oslo kneler under klimahysteriet

Regjeringen har sagt ja til Norge skal oppfylle klimaforpliktelsene, og går inn for et forsterket klimamål til FN innen 2020. Det er enighet om at klimagassutslippene skal kuttes med 45 prosent innen 2030. Det vil ramme deg som forbruker. Din mobilitet vil bli sterkt begrenset, og det vil ramme i hovedsak bilister. Opposisjonen som sitter i Oslo bystyre vil ikke endre på dette, snarere tvert i mot.

Resultatet er færre parkeringsplasser og begrenset handlefrihet. Bilparkering byttes ut med sykkelparkering. Tine Meierier som flytter hovedkontoret til sentrum trenger 177 nye parkeringsplasser. Plan-og bygningsetaten har innvilget 59. Maxbo på Sinsen får redusert antall parkeringsplasser for bil fra 70 til 26 etterr at Plan-og bygningsetaten mente de trengte 88 parkeringsplasser for sykkel. I deres avslag heter det:

Forretningens plassering rett i nærheten av T-banen og buss, gjør at det ikke er behov for å tilrettelegge for biltransport i den grad som reguleringsforslaget tilrettelegger for.

Du som trenger nytt dusjkabinett og byggevarer skal frakte varene inn i overfylte t-baner og busser eller velge å sykle. Det gir negative ringvirkninger. Krosby møbler i Møllergata flytter i likhet med flere butikker ut av sentrum. Daglig leder og 3. generasjon butikkeier Henning Krosby forklarer hvorfor:

Det er alt for uforutsigbart å bli i sentrum på nåværende tidspunkt. Parkeringsplassene forsvinner, og gatene er folketomme.

Vi er imot Parisavtalen og bilfritt sentrum. Er det ikke på høy tid å vende disse partiene ryggen, og sette en effektiv stopper for deres destruktive planer? Vi vil ha yrende folkeliv og næringsliv i våre byer. Fordi når bilen fjernes forsvinner velstand, jobber, din frihet og mobilitet.