Den nye embetsmannsstaten

Tiden vi lever i minner mer og mer om perioden embetsmenn styrte både Storting og regjering.  Embetsmenn kom fra samme familier. De var en liten elite som studerte samme sted og hadde sammenfallende interesser. Årsaken skyldes at Norge er B medlem i EU via EØS avtalen.

EU medlemskap uansett om du er A eller B medlem, resulterer i at en ikke-folkevalgt EU kommisjon skriver direktiver som må implementeres. Derfor eser byråkratiet ut, og regjeringsråd og ledere i departementet har høyere lønn enn statsministeren og finansministeren. Ifølge Kommunal og moderniseringsdepartementet har 149 ledere i staten høyere lønn enn statsministeren, og 366 ledere i staten høyere lønn enn statsrådene.

EU kommisjonen er utnevnte kommisærer. De er ikke valgt av den europeiske befolkningen. Demokratiunderskudd og konstant trusselbilde om vi ikke føyer oss som nasjon risikerer vi sanksjoner, henger ihop. Derfor truer EU med ulike virkemidler mot nasjoner som vil bryte ut eller være fri og uavhengige nasjoner. Vi kan trekke tilsvarende paralleller med dagens EU og Hansa tiden. Dengang som nå var Tyskland i lederrollen.

I 2015 iverksatte regjeringen avbyråkratiserings- og effektiviseringsreform. Det har resultert i flere ledere og høyere  lønninger. Folkehelseinstituttet (FHI) som ledes av Camilla Stoltenberg, søster til NATO sjef Jonas Stoltenberg, har i løpet av tre år fått økt sin lønn med nærmere 200.000. I 2015 var det 71 lederstillinger. I dag er det 84, samtidig som det er blitt 200 færre ansatte å lede. En leder styrer enheter med tre til fem personer.

Avstanden mellom eliten og folket øker fordi berøringspunktet forsvinner i byråkrati og digitalisering, og resulterer i færre jobber. Samtidig føres en næringsfiendtlig politikk. I 2018 er det markant økning i antall konkurser blant norske aksjeselskaper sammenliknet med både 2017 og 2016, ifølge kredittopplysningsbyrået Creditsafe.

Oslo kommer dårlig ut fordi byen har blitt en immigrant by med bakgrunn i globalismen og åpne grenser. Vi ser økt kriminalitet, bilbranner, utenforskap og fattigdom hvor ressurssterke barnefamilier flytter ut av byen.

Vi er imot ideologien globalismen og EØS avtalen, fordi den begrenser det norske folkestyret og skaper en vanskeligere hverdag for folk flest.