Oslo trenger funksjonelle sykehus

Sykehustilbudet i Oslo er får dårlig for byens befolkning. Vi trenger funksjonelle sykehus, ikke bare legevakt og sykehus for noen få.

TV2 opplyste i 2016 at Oslo er hovedstaden som vokser mest i Europa. Det betyr at byen vil trenge økt mengde sengeplasser på sykehus. Det vi opplever er det motsatte. Istedenfor å vedlikeholde og bygge ut eksisterende sykehuskapasitet, så velger våre folkevalgte store tungdrevne sykehus. Dette er feilslått politikk, ikke minst med tanke på at de samme folkevalgte vil ha færre veier.

I NRK Østlandsendingen ble det opplyst i 2015 at Groruddalens innbyggere sendes til fire ulike sykehus på grunn av mangel på sengeplasser ved Ahus. Nå kommer sjokkmelding nummer to til byens borgere. Nytt Oslo sykehus skal ha 150 000 færre overnattinger i året. Disse pasientene skal enten ligge på sykehotell, liggedøgn reduseres, og 48 000 liggedøgn skal  flyttes til Oslo kommune. Allerede nå er Oslo i en prekær situasjon. Hvor skal pasientene ligge når de er for syke til å ligge på pasienthotell? I tomme nedlagte næringsbygg ved sykkelvei og gangsti?

Blir det vedtatt blir Ullevål splittet opp og nedlagt, og det som skal ivaretas overføres til et nytt stort sykehus på Gaustad/Rikshospitalet og nytt lokalsykehus på Aker. Disse planene er urealistiske, dyre og resulterer i færre liggedøgn og dårligere tilbud for byens borgere. Istedenfor å legge ned Ullevål sykehus bør det oppgraderes og fornyes. Aker sykehus må gå fra å være legevakt og poliklinikk til å bli et funksjonelt sykehus igjen. Grunnet befolkningsvekst er det også behov for et nytt lokalsykehus. Fødeavdeling trengs både ved Aker og Ullevål. I dag blir fødende i Groruddalen henvist til Ahus, som allerede har en sprengt kapasitet. Ahus har ingen utbyggingsplaner til tross for befolkningsvekst både i Oslo og Akershus.

Vi vil ha full sykehuskapasitet ved Aker og Ullevål og nytt lokalsykehus for å dekke behovet for byens befolkning. Det vil gi et fullverdig sykehus for Groruddalen og avlaste Ahus og Oslos nye sykehus. Vi trenger lokalsykehus på byens vest og østkant som gir byens befolkning nærhet til helse og trygghet.

Dette er en av våre hjertesaker!

https://www.vg.no/forbruker/helse/i/P3q4P6/oslo-sykehus-fjerner-150-000-overnattinger-ikke-forsvarlig-sier-byraadet