Nasjonal beredskap og sikkerhet for hvem?

Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap (DSB) lanserer en kampanje til høsten sammen med Oslo kommune. Kampanjen går ut på hvordan du må klare deg ved kriser som påvirker kritisk infrastruktur som stengte veier, vann, strøm og tilgang til mat og medisiner i inntil tre dager. Det fremkom i et debattinnlegg i VG 26.5 skrevet av direktør Cecilie Daae i DSB.

Vi spør oss hvorfor myndighetene tilrettelegger for dårlig samfunnssikkerhet og beredskap og overlater til befolkningen å klare seg selv da regjeringens viktigste oppgave er å forebygge kriser.

Norge var det eneste landet i verden som innførte DAB og la ned FM nettet, til tross for advarsler. Det svenske forsvaret advarte og sa at DAB kunne skade landets forsvarsevne, og at visse DAB frekvenser var i strid med NATOs behov. Norge har nå fått NATO på nakken og landet har knapt forsvar eller politi som kan rykke ut ved en krise. Landet har dessuten dårlig utbygget nødnett. Det fungerer også dårlig for utalarmering slik at utrykningskjøretøy sliter med å kunne rykke ut ved en krise.

« Nødnettet virker rett og slett katastrofalt dårlig i krisesituasjoner», uttalte generalsekretær Per Morten Hoff i bransjeorganisasjonen IKT-Norge til Aftenposten ifm høringssvaret til 22.juli- kommisjonens rapport.

Hvordan skal så myndighetene som er så dårlig forberedt kunne varsle deg når du ikke kan lytte på radio? Svaret er at du faktisk må klare deg selv.

Kun åtte av Oslos 213 riksveisbroer har blitt inspisert, ifølge Vegvesenets eget register. Myndighetene oppfordrer folk til å kjøpe el-bil og benytte kollektiv trafikk basert på elektrisitet  som etterhvert skal bli føreløse. Byrådet i Oslo kommune forbyr dieselbiler, og med støtte fra opposisjonen ødelegger de infrastrukturen ved å omlegging av veier til sykkelveier og gågater.

Norges selvforsyningsgrad er historisk lav. Den er under 40 prosent. Vi er et av de land i verden som er mest avhengig av import av landbruksvarer. Ved en krise vil det bli matmangel. Du må faktisk dyrke mat i blomsterkassa.

Ved en krise, katastrofe eller krig kan det bli svikt i pengeflyt og storskala IKT-angrep, samtidig som Høyre vil at Norge skal bli verdens første kontantfrie samfunn. Det til tross for at nettbanker ofte er nede.

Våre myndigheter har så dårlig kriseberedskap at det neste er vel at Nrk lanserer en norsk utgave av realityserien «Doomsdays preppers», på norsk «Dommedags forberedelser».

Nye Borgerlige mener det må inn følgende tiltak:

  • Åpne FM nettet
  • Bygge ut nødnettet
  • Innføre varslingssystem som bryter inn i fjernsyn og radio
  • Styrke forsvaret
  • Vedlikehold av veier og broer
  • Gjenåpne stengte veier og bygge ut mer veier istedenfor sykkelnett
  • Styrke landbruket, øke selvforsyningsgraden og gjeninnføre kornlagre
  • Ja til diesel og bensin biler
  • Nei til kontantløst samfunn