Arbeidskriminalitet, sosial dumping og svart arbeid i bygg- og anleggsbransjen

Globalisering og den åpne dørs politikk har resultert i at ufaglærte arbeidsinnvandrere og kriminelle bygger landet. Gravejournalist Einar Haakaas og Siri Gjedde-Dahl i Dagbladet lagde reportasjeserie om grå økonomi; korrupsjon og økonomisk kriminalitet i byggebransjen som resulterte i at de fikk varslerpris i 2015. De avslørte kriminelle nettverk, bakmenn og hvordan offentlige etater benyttet svart arbeid.

Journalistene avdekket hvordan albansk mafia fikk infiltrere norsk malerbransje. Ved bruk av falske identiteter og manglende kontroll i Brønnøysundregisteret fikk de etablere fiktive firma, benytte svart arbeid, slavelønn og hvitvasking av penger. De firmaene har overtatt store deler av norsk malerbransje og bedrevet storstilt skattesvindel gjennom en godt organisert hvitvasking med svarte penger fra byggeprosjekter finansiert av dine skattepenger. Firmaene har jobbet i Forsvarsdepartementet, Skattedirektoratet, Regjeringskvartalet, politiets lokaler, skoler, kirker, kulturhus og en rekke andre offentlige bygg som kongsgården og Eidsvoll bygningen.  Å la utenlandsk kriminell mafia pusse opp Eidsvollbygningen, et bygg som er er vårt symbol på nasjonalstaten og grunnlaget for vår Grunnlov, er mildt sagt sjokkerende. Journalistene  avdekket også at norske myndigheter satte etterforskning av nettverkene tilbake, og  viste uvilje mot å ta bakmennene.

Antall fast ansatte i de største entreprenørfirmaene i Oslo området er halvert, og erstattes av underleverandører eller bemanningsbyråer. De største malefirmaene har knapt fast ansatte, ifølge Jonas Bals bok «Hvem skal bygge landet?», utgitt i 2017.

Nye Borgerlige har med egne undersøkelser avdekket at kriminelle overtar selskaper ulovlig ved hjelp av falsk prokura, uten at Enhetsregisteret i Brønnøysundregisteret, Næringsdepartementet eller Stortingets Kontroll-og konstitusjonskomiteen var villig til å gripe inn. Det er derfor en villet politikk. Vi ønsker å endre dette da vår nasjon er blitt bygget på solide håndverkstradisjoner, yrkestolthet og god fagutdanning.

Våre tiltak:

-Ut av EØS og Schengen
-Styrke yrkesfagene og øke andelen lærlingplasser
-Bytte ut ufaglærte arbeidsinnvandrere med norske fagfolk
-Storstilt satsing på bekjempelse av økonomisk kriminalitet
-Enhetsregisteret skal ha plikt til å foreta grundige undersøkelser ved opprettelse av firmaer og sette særlig søkelys på opprettelse av utenlandske   firmaer
-Krav om faste ansettelser
-Styrke Arbeidstilsynet