Oslo en segregert by

42% av alle nyfødte i Oslo er innvandrere, viser tall fra SSB. I Groruddalen og bydelen Søndre Nordstrand har andelen nyfødte med innvandrerbakgrunn nærmest doblet seg på 18 år. Ved årtusenskiftet bodde det 507.000 innbyggere i Oslo. I 2018 var tallet 673.000 innbyggere. Oslo er derfor Europas mestvoksende by.

Oslo er blitt en segregert by, med store utfordringer. Det er et politikerskapt problem, da det siden 1950 og 1960 tallet har vært et politisk ønske å ha full bevegelsesfrihet i Europa. Etter at Norge ble EØS medlem har lille Oslo blitt en migrasjonsby med større forskjeller og utenforskap. I innvandrertette bydeler er det massiv fattigdom, viser en rapport om barnehagekvalitet i levekårsutsatte områder.

I bydel Gamle Oslo er andelen med fattige husholdninger over 60 prosent høyere enn gjennomsnittet i Oslo. Andelen innvandrefødte barn er 46 prosent. Rapporten viser at det er opphopning av barn med flerspråklig bakgrunn. Femten språk er representert i to av barnehagene. Antall barn med flerspråklig bakgrunn oppe i nærmere 90 prosent. Andel flerspråklige ansatte er på det høyeste 70 til 80 prosent.

Delbydelene Nedre Tøyen, Enerhaugen og Grønland ligger 150–175 prosent høyere på fattigdomsindekser enn gjennomsnittet i hovedstaden. I barnehagene har 62,1 prosent av barna redusert oppholdsbetaling grunnet anstrengt familieøkonomi. Språkundervisning og norsk  kulturformidling er naturligvis en utfordring når mange ansatte er innvandrere og selv ikke er gode nok i norsk.

Parallelt med dette henlegger politiet saker og velferden kuttes, mens Oslo kommunes inntekter blir lavere og gjelden høyere. Når vi da samtidig får beskjed om at enda flere migranter skal til Norge, uten å ha tilbud om jobb eller velferd, vil fremtiden bli dyster. Kriminalitet skal ikke lønne seg.

Nye Borgerlige mener løsningen er full innvandringsstopp til Oslo. Å tappe andre nasjoner for deres menneskelige ressurser, for å tilby de en vanskelig hverdag med utenforskap og fattigdom som på sikt skaper utfordringer for alle, er vi helt imot. Vi ønsker økte inntekter for kommunen ved å etablere flere arbeidsplasser og skape forutsigbarhet for næringslivet, slik at flere kan komme i jobb.