Nasjonal sikkerhet og beredskap

Sjøforsvaret søker etter ny kokk på Finn.no. I deres stillingsannonse brukes bilde av en kvinne med hijab. Det står i stil med resten av det norske Sjøforsvar som allerede har grunnstøtt. Sjøforsvaret som har en sentral rolle å ivareta suverenitetshevdelse og myndighetsutøvelse i områdene Norge har råderett over, bemanner Siem Pilot og Olympic Commander i Middelhavet sammen med norsk politi. Der plukker de opp migranter istedenfor å foreta en forsvarlig grensekontroll.

Siden våren 2015 har Siem Pilot sammen med redningsskøyta Peter Henry von Koss tatt opp 60 000 flyktninger og migranter i Middelhavet. Olympic Commander fikk oppdragene da Siem Pilot ble skiftet ut. De to fartøyene er Norges bidrag til EUs grensestyrke Frontex, som skal håndtere det store antallet migranter i Middelhavet som reiser fra Afrika med håp om å nå Europa.

Norges marine består nå av fire krigsfartøy, etter at fregatten “KNM Helge Ingstad” kolliderte og plassert på grunn. Disse fartøyene er en del av NATOs stående marinestyrke, og skal være kontinuerlig til stede i nordområdene og benyttes i internasjonale operasjoner. De havområdene utgjør over 30 prosent av Europas samlede areal.

Norge mangler medisinsk krigsberedskap. Ingen helseansatte har trent på å forberede seg på en krig. Kanskje ikke så rart når de stadig må kjempe mot våre politiske ledere, som fører krig mot folket hvor alt skal avvikles. Det er noe ironisk når selveste Mads Gilbert, overlege på Akuttmedisinsk klinikk ved Universitetssykehuset Nord-Norge, som får permisjon til å reise til Gaza for å støtte terror, går i bresjen:

Per dags dato er det ingen i det offentlige helsevesenet som har trent på slike situasjoner, ingen som har den nødvendige kunnskapen og ingen som har utstyret for å møte en eventuell krigssituasjon i nord.

Ifølge E tjenesten er trusselen størst fra Russland og Kina. Det kinesiske selskapet Huawei  innstallerte datasystemer i hovedkvarteret til Den franske union, og tappet informasjon fra politikere. De har via Telenor  fått tilgang til å bygge ut 46 nettet, og skal få bygge 5G nettet. Det til tross for at det var kinesisk selskap som stod bak datangrepet mot det norske selskapet Visma og datainnbrudd i pasientjournalene i Helse Øst.

Politiets sikkerhetstjeneste har uttrykket bekymring for Huawei. USA, Polen, Australia og Canada etterforsker Huawi ansatte for spionasje. Motargumentene er at Norge vil miste 41 prosent av potensielle 5G leverandører om de stenger ute Huawei.

Rett ved den norske grensen bygger russerne opp lagringsfasilitetene sine for atomraketter og høypresisjons langdistanseraketter. Både Russland og USA trakk seg i januar fra avtalen som forbyr landbaserte mellomdistanseraketter som kan bære atomvåpen. Årsaken til at USA trakk seg var fordi Russland har brutt avtalen gjennom flere år. Flere forskere mener at dette avtalebruddet kan resultere i et militært våpenkappløp.

Per Strand, avdelingsdirektør i Direktoratet for atomberedskap og strålevern, uttalte i et intervju i Aftenposten 1.februar, at varslingssystemet for atomavfall brøt sammen i høst. Det lå nede i opp mot 12 timer. Det ble oppdaget 16 alvorlige avvik og sammenbrudd i systemet som skal varsle krisemyndighetene når det er radioaktivt nedfall. Dette er systemer som aldri skal ligge nede.

Det innebærer at Norge ikke oppfyller nasjonale og internasjonale forpliktelser om varsling. Årsakene til at systemet brøt sammen var fordi koblingen mellom telefaks og epost ikke fungerte. Avvikene ble meldt i september, men nytt system for å håndtere varsel om atomhendelser var på plass så sent som 7.desember.

Nye Borgerlige er av den oppfatning at dagens politikere er uskikket til å lede en nasjon. De er mer opptatt av styrte folkeforflytninger og destruktive ideologier, enn å beskytte vår nasjon. Vi vil ut av EØS og Schengen, og sørge for at ressursene benyttes for å ivareta våre nasjonale grenser istedenfor å plukke opp migranter. Vi ønsker et sterkt forsvar, og er for å ekskludere Huawei fra det norske markedet. Vår misjon er Alt for Norge!