Oppskriften på matmangel

Venstre krever klimautslippsreduksjon i landbruket samtidig som de vil ha flere rovdyr. Det er oppskriften på sultkatastrofe i ett land hvor selvforsyningsgraden er under 40 % og historisk lav. Klimapolitikken er selvmotsigende da kortreist mat er klimavennlig.

Det rødgrønne byrådet i Oslo vil forby jakt på ulv og andre rovdyr,  ifølge deres nye skogplan. Jakt på småvilt skal også forbys. De vil at marka skal bli villere og få mer mangfold. I deres verden er ulven utrydningstruet, til tross for at den er av russisk-finsk avstamning, og finnes i hopetall. Norges Jeger- og fiskerforbund (NJFF) reagerer. Leder Line Lillebø i Oslo NJFF uttalte følgende til Hegnar.no:

Med et generelt forbud mot all jakt på store rovdyr, etablerer byrådet i praksis et reservat. Det blir derfor åpenbart for oss at dette er en politisk markering og uttrykk for en negativ holdning til jakt.

https://landbruk24.no/venstre-krever-kutt-i-klimautslipp-fra-primaernaeringene/?fbclid=IwAR1_kppTujQOywdKpW1GoVCzZtkMVv2iTP8QZCz6H-K8PlpCEIKI50Nk8zM

Ifølge Aftenposten snublet turgåere over fem ulvehvalper, og det er bekreftet nytt Østmarkakull som er et resultat av innavl. Det samme byrådet mener i likhet med Venstre at det skal utsettes mer ulv.  Allerede i 2015 ble det varslet om at det var for mye ulv i Nordmarka,  og at den hadde drept sauer, elg og rådyr. Det er også rapportert angrep  på hund.

Vi har skrevet flere artikler om klimapolitikk. Vi mener den er utviklet for å kontrollere folks rettigheter innenfor vann, befolkning, helse, utdanning, suverenitet, eierskap av land og hvordan vi velger å leve våre liv. Margaret Thatcher som var en av initiativtakerne til FNs Klimapanel, og  opptatt av menneskeskapte klimaendringer endret sitt politiske syn og bekrefter dette i boken «Statecraft» i 2003. Der sier hun følgende:

Global warming provides a marvelous excuse for global socialism.

Nye Borgerlige har i flere artikler skrevet at vi er imot Parisavtalen og FN Agenda 2030. Norge kan ikke basere seg på å fortsatt importere store mengder mat i en  verden som kan gå mot matmangel, konflikter, leveransesvikt og flere sultkatastrofer. For å brødfø en økende befolkning må vi øke selvbergingsgraden. 

Vi finner det påfallende at samtlige partier er for FNs Migrasjonsavtale da befolkningsveksten vil føre til at Oslo og andre byer vil  vokse og sette ytterligere jordbruksarealer under press. I Norge er kun 3 prosent av landarealet dyrket mark. Vi vil derfor styrke landbruket, øke selvforsyningsgraden, gjeninnføre kornlagre og innføre innvandringsstopp.