Når ord ikke følger handling

I disse dager sender Oslo kommune og Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap (DSB) ut en brosjyre til innbyggerne i Oslo. Den heter «Du er en del av Norges beredskap». Målet er å lære befolkningen økt bevissthet og kunnskap i hvordan de selv kan klare seg ved kriser som påvirker kritiske samfunnsfunksjoner som stengte veier, vann, strøm, avløp og transport.

«God beredskap handler ikke om hva du har i skapet, men også hva du har i hodet», heter det i brosjyren. Vi spør oss hvor lite myndighetene har i topplokket når de tilrettelegger for dårlig samfunnsikkerhet og beredskap, og overlater til befolkningen å klare seg selv. Regjeringens viktigste oppgave er å forebygge kriser.

Norge er det eneste landet som la ned FM systemet, og innførte DAB. Riksdekkende radio og Forsvaret benytter samme frekvensområde på DAB-nettet. Det kan få følger både i krig og under store kriser og påvirke mobilnettet. Hvordan kan det ha seg at de samme myndigheter mener vår største sårbarhet er strøm, vann og internett samtidig som det samme byrådet oppfordrer folk til å bruke el bil og vil forby diesel og bensinbiler innenfor ring 3?

Hva om en krise sprer seg i Europa? Da vil det meste stanse opp. Vi har nå historisk lav selvberging, og stor befolkningsvekst som hovedsaklig er innvandringsdrevet. Få land i den industrialiserte verden er så utsatt som Norge for manglende forsyning, enten det er en fysisk blokade eller mest sannsynlig manglende leveringsevne i markedet.

Hvor godt forberedt er stat og kommune og ikke minst matleverandørene? Hva skjer om strømmen og nettet blir borte i en uke? Butikkdøren kan ikke åpnes. Betalinger stoppes. Vann og kloakk vil ikke fungere. Hvor lenge klarer de store fryselagrene seg?Har de store back up systemer med store nødaggregat slik at maten ikke tiner? Hvordan skal en få transportert varer når det skal brukes el biler som er avhengig av strøm?

Svaret er at våre myndigheter legger opp til at vi skal bli sårbare ved en krise. Vi er opptatt av at myndighetene skal ta ansvar for samfunnsikkerheten og folkets ve og vel.

Nye Borgerlige mener det må inn følgende tiltak:

-Øke bevilgningene og bemanning til politidistriktene
-Åpne FM nettet
-Bygge ut nødnettet
-Innføre varslingssystem som bryter inn i fjernsyn og radio
-Styrke forsvaret, inkludert cyberforsvaret
-Vedlikehold av veier og broer
-Gjenåpne stengte veier og bygge ut mer veier istedenfor sykkel- og gangveier
-Styrke landbruket, øke selvforsyningsgraden og gjeninnføre kornlagre
-Ja til diesel og bensin biler
-Nei til kontantløst samfunn