Økt kjøpekraft for pensjonister

For fjerde år på rad har pensjonistene fått realllønnsnedgang og nedsatt kjøpekraft. Dette skyldes svak lønnsutvikling kombinert med innføring av pensjonsreformen i 2011. Da ble det innført en ordning hvor pensjonen beregnes ut fra lønnsoppgjøret hvor pensjonistene får et kutt på 0,75 prosent sammenlignet med arbeidstagern. Samtidig mistet de forhandlingsretten.

Denne underreguleringen har resultert i at pensjonistene har tapt flere tusen. Pensjonistforbundet arrangerer demonstrasjon foran Stortinget 6.juni med appeller og uttalelser fra enkelte politiske partier.

Vi er for å øke kjøpekraften for landets pensjonister. Fordi pensjonsreformen har bidratt til at flere står lenger i arbeid og fleksibiliteten for uttak av pensjon, er det på tide å foreta flere grep. Våre tiltak er:

– Gjeninnføre forhandlingsretten

– Fjerne dagens ordning hvor pensjonene hvert år kuttes med 0,75 prosentpoeng målt mot lønnsveksten.

– Pensjonen skal reguleres med halvparten av lønnsveksten og halvparten av prisveksten.