Økende ledighet blant unge

Unge nyutdannede går rett ut i arbeidsledighet etter endt utdannelse viser undersøkelse utført av Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU). Undersøkelsen som utføres annethvert år viser at andelen arbeidsledige seks måneder etter endt mastergrad øker.

Størst arbeidsledighet er blant sivilingeniører og realister/naturvitere, på henholdsvis 16 og 14,2 prosent. Årsaken skyldes at mange arbeidsplasser søker etter folk med erfaring.

For en uke siden uttalte Kunnskapsdepartementet at de ønsker å utrede muligheter for å øke andelen studieplasser innen medisin i Norge. Det er etter ønske fra WHO som ønsker at nasjonene utdanner eget helsepersonell. Samtidig kom tallene som viser at kun halvparten av fjorårets leger ble ansatt. 600 avgangsstudenter konkurrerer årlig sammen med en nesten like stor andel som har studert i utlandet og leger fra EU/EØS området.

Helsevesenet har samtidig en legekrise, hvor det er skrikende mangel på leger slik at arbeidsbelastningen er for høy. I sykehusene er det mye uregistrert overtid. Årsaken til legemangelen og økt arbeidsbelastning skyldes at Helsedirektoratet har redusert antallet turnusleger og samtidig importert 350 utenlandske spesialister hvert år. Denne løsningen er svært dårlig fordi andre land har høyere legemangel, og deres hjemland tappes for ressurser. Samtidig føres det en politikk med økt befolkningsvekst som i hovedsak er innvandringsdrevet.

Situasjonen vil ikke bli bedre for den økende andelen arbeidsledige nordmenn, for 4.juni kom Stortinget med lovendring for innleie fra bemanningsforetak. De må stramme inn arbeidskontraktene. Dette rammer i særlig grad Job Zone og andre bemanningsbransjer som samarbeider med NAV om å skaffe arbeid til arbeidsledige. Dette vil bety at de med hull i CV-en vil komme svært dårlig ut.

Nye Borgerlige vil prioritere norsk arbeidskraft, stimulere til flere arbeidsplasser og styrke næringslivet. Vi vil kjempe for å gjenoppbygge lokale sykehus, slik at folket får nærhet til helse. Andelen ansatte må økes, og Norge må utdanne egne leger. Vi er imot import av arbeidskraft da det tømmer hjemlandene for ressurser. Vi er imot EØS og Schengen avtalen, og vil istedenfor jobbe for gode handelsavtaler med våre europeiske partnere.

https://www.dn.no/nyheter/2018/07/09/0628/Utdannelse/unge-leger-utdannes-til-arbeidsloshet

https://www.dn.no/talent/2018/04/29/1204/Utdannelse/forsker-overrasket-over-andelen-arbeidsledige-it-utdannede-fremstar-som-et-paradoks