Norges forsvar legges under EU

Det er ikke lenge siden globalisten Erna Solberg, som i 2018 ble æresmedlem til Soros sponsede Atlantic Council, gav bort Finanstilsynet, og energipolitikken vår til EU. Nå er forsvaret det neste.

Dette har ligget i kortene lenge og det er derfor vi har et ribbet forsvar. Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen har vært langt mer tydelig på at Forsvarets primære oppgave er å forsvare landet enn det tidligere sjefer har gjort. Han må likevel forholde seg til regjeringens strategi hvor det pågår en omfavnelse av EUs Global Strategy on Foreign and Security Policy (EUGS). Der legges grunnlaget for overtakelse av nasjoners forsvar. Det er 8 pilarer som skal på plass og de er allerede godt på vei, men britene sier i fra. De vil ikke overgi Dronningens forsvar til EU, og BREXIT tilhengerne sier tydelig fra selv om mediene prøver å unngå tema. Dette skal gjøres i smug som så mye annet når globalistene underskriver nasjonskvelende avtaler.

Det vi har med å gjøre er ikke en egen EU-hær, men et forsvarsamarbeid som de manet frem via en oppgradering av Lisboa-traktaten i 2017.

Utenriksminister Eriksen Søreide påpekte i et innlegg i Europaparlamentets utenrikskomité 20. mars 2018:

Norge deler EUs prioriteringer fra EUGS. Norge vil derfor samarbeide i rammen av EUs felles utenriks- og sikkerhetspolitikk. EUs vilje til å øke sin sikkerhetspolitiske handlekraft for å møte sine sikkerhetsutfordringer i og rundt Europa øker indirekte også Norges sikkerhet. Det er derfor en norsk interesse å samarbeide med EU og EUmedlemsland på dette området. Hun påpekte videre at EUs sikkerhetspolitikk og NATO må koordineres for å videre utfylle hverandre.

Som EØS land går vi inn i dette via NATO (pilar Core Partnership NATO/UN) og vi stiller oss positive til PESCO.

Statssekretær i forsvarsdepartementet Tone Skogen erklærer:

Norge er en veldig nær partner av EU og at Norge deltar i EUs felles marked, inkludert markedet for forsvarsmateriell, samt Schengen-avtalen. Vi vises til Norges bidrag til EU-ledede operasjoner og at vi er en sterk bidragsyter til EDA. Også PESCO, EDF og Military Planning and Conduct Capability (MPCC) støttes så lenge de ikke fører til splittelse innen det sikkerhetspolitiske domenet (NATO).

Det ble direkte uttalt at man ønsker å fremtidig kunne delta i enkelte PESCO-prosjekter. EU har i dag et nært samarbeid med NATO. En organisasjon som ironisk nok ble bygget opp for å holde Russland ute og Tyskland nede.

NATO Secretary General Jens Stoltenberg welcomed the EU’s Permanent Structured Cooperation (PESCO) ahead of a meeting with EU Foreign Ministers 13 November 2017. “I believe that this can strengthen European defence,” he said, while stressing the need for complementarity between NATO and EU efforts. Mr. Stoltenberg also highlighted that military mobility can be a flagship of NATO-EU cooperation, which is being stepped up.

Dette betyr at USA enten må ødelegge NATO og FN, eller forandre organisasjonen om verden skal bestå av selvstendige og frie nasjoner bygget opp av patrioter. Noe Trump så flott uttrykte i sin siste FN-tale.