Kriminelle utlendinger må utvises!

TV 2 har analysert samtlige dommer i grove voldssaker i Oslo tingrett i perioden 2018 til februar 2019. Den viste at 70 prosent av gjerningsmennene har innvandrerbakgrunn. Ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB) er 33 prosent av Oslos befolkning innvandrere, som enten har innvandret selv eller er barn av innvandrere født utenlands.

Det som er påfallende er at ingen av de tradisjonelle partiene bryr seg. Volden har blitt en normalitet som de forventer at vi skal leve med.

I Oslo har det vært påsatt over 100 bilbranner siden 2017. Bilbranner er også blitt en normalitet, og hovedvekten skjer i bydeler med stor innvandringstetthet.

Ifølge lederen for Voldtektsmottaket i Oslo hadde de 625 henvendelser i 2018. Det er en økning på 42 prosent i forhold til 2015. Grov vold og voldtekt mot kvinner nevnes knapt i norske medier.

Hovedverneombudet i Oslo skolen har registrert en økning fra 900 angrep på lærere og andre ansatte i 2015 til over 4.000 i 2018. Hvorfor øker andelen voldtekter, bilbranner og angrep på lærere? Hvorfor er det ingen som bryr seg? Spørsmålene er uinteressante når en vet svaret: Det gis ingen konsekvenser for gjerningsmann/gjerningspersonene.

Nye Borgerlige vil ha ny politisk kurs. Vi vil iverksette følgende tiltak:

Vi vil innføre innvandringsstopp, og få Norge ut av EØS og Schengen. Det skal stilles strenge krav for de som har valgt å bo i Norge. Assimilering istedenfor integrering. Jobb istedenfor sosialtrygd. Nye Borgerlige vil øke bevilgningene til politidistriktene. Forbrytelser skal oppklares raskt og lovbrytere straffes. Vi ønsker kommunalt politi i Oslo.

Gjengkriminelle og dømte innvandrere skal fratas norsk statsborgerskap, og hele deres familie utvises til hjemlandet. Vi vil ha anti-mafia politikk, innføre nulltoleranse, ha strengere straffer og senke den kriminelle lavalder.