Klimahysteri = redusert økonomisk vekst

Den grønne ideologien til globalistene innebærer at de fører en økonomisk politikk hvor hensikten er å redusere alt forbruk. Etter 9 år med stabil økonomisk vekst, har tysk økonomi kun vokst med 0,4% fra juni 2018- juni 2019. Tysk økonomi krympet i andre kvartal i 2019 med 0,1% sammenlignet med første kvartal. Årsaken ligger i lave salgstall for den tyske tungindustri.

Tyskland har vært den økonomiske drivkraften og motoren i EU. De har med massive bidrag til Den europeiske sentralbanken (ESB), opprettholdt euroen og den sør-europeiske økonomien. Den bakenforliggende årsaken til den økonomiske stagnasjon skyldes klimapolitikken, hvor målet er å redusere forbruket, og klimautslipp. Hele eurosonen og store deler av EU med unntak av Tyskland er i deflasjon.

Konsekvensen av klimahysteriet vil bli økt fattigdom, massearbeidsledighet, sosial uro, redusert forbruk, stopp i forskning og utvikling, økt spedbarnsdødelighet og økt dødelighet blant syke og eldre. Levealderen vil falle i befolkningen. Den sosiale uroen har allerede startet i Europa, og den har bakgrunn i en destruktiv ideologisk  politikk.

De som tjener på et svakt Europa er Kina og Russland. Disse stormakter vil true Europa og Norges integritet, ikke minst i Nord områdene. Et fattig Europa som allerede har et forsvar med brukket rygg, vil ikke ha råd til å opprettholde et  tilstrekkelig forsvar, og ivareta vår sikkerhet. Europa vil bli som en nøtt som klemmes i en nøtteknekker fra et sterkt og dominerende Kina. Et land som har investert sterkt i Afrika for å ramme Europa økonomisk, og som har tatt over mye av industrien i Europa. Kina får god drahjelp fra klimahysterikere.

Klimahysteriet har som mål å ramme arbeider- og middelklassen hardest mulig. Dette hysteriet baserer seg på en totalitær ideologisk selvdestruktiv politikk, hvor vesten skal omgjøres til å bli et fattig u-land. Et fattig folk er lettere å kontrollere. Støtter du klimahysteri, støtter du egen undergang og går en svært usikker fremtid i møte.

Den grønne ideologi er menneskefiendtlig og utgjør en trussel for menneskeheten og dyreliv. Målet er å omfordele din personlige økonomi via høye skatter og avgifter, redusere din frihet og frata deg jobb, velferd, mobilitet, forbruksvarer, medisiner, mat og tilgang til nødvendige varer. Hensikten er å gjøre din hverdag vanskelig og utrygg.

Norge sin fiendtlige innstilling til USA kan ramme oss brutalt da Norge knapt har forsvar, og er avhengig av USA sin tilstedeværelse. 50.000 amerikanske soldater sørger for å ivareta den europeiske befolkningens sikkerhet. Vår fremtid ligger derfor ikke i EU, men hos våre allierte i Storbritannia og USA. De kan sørge for å ivareta vår sikkerhet, og bidra til økonomisk vekst og velstand.

Nye Borgerlige er motstandere av grønn ideologi og Norges EU strategi, da den er destruktiv for både nasjonen og folket. Norge må styrke bilaterale avtaler, økonomisk handel og samarbeid med USA, som har vært økonomisk supermakt siden 1945. Der Europa har deflasjon og økt ledighet, har USA inflasjon, økonomisk vekst og historisk lav ledighet.

Fortsetter denne klimapolitikken i 10 år til, vil det kun eksistere to klasser i samfunnet: En liten elite på toppen, og en lutfattig masse. Denne utviklingen kan du faktisk stoppe ved å sørge for at Nye Borgerlige stiller til Stortingsvalget i 2021. Fremtiden tilhører ikke globalistene. Fremtiden tilhører patriotene.