Næringsfiendtlig politikk

Våre politikere om det er det rødgrønne vanstyret i Oslo kommune, opposisjonen eller den sittende regjering, fører en næringsfiendtlig politikk. Næringslivet i Oslo føler seg tvunget til å flytte ut grunnet globalistenes rasering av byen.

Tradisjonelle bedrifter med stort plassbehov er særlig bekymret for utviklingen og fremtiden. Metallgjenvinngsfirmaet Stokstad AS i Smallvollveien tar imot årlig 6.000 biler for gjenvinning, i tillegg til at de bedriver skraphandlervirksomhet.

I byrådets planer skal Smalvollveien reguleres til boligformål. Noe som betyr at firmaet må ut på tomtejakt, og trolig flytte ut av Oslo. Firmaet Nordox på Bryn som leverer bunnstoff til hvert tredje skip i verden, er en milliardbedrift som bidrar med enorme  skatteinntekter til Oslo kommune. Grunnet planer om regulering til boligformål og innføring av sykkelveier vil firmaet trolig måtte flytte. Noe som er en svært krevende prosess fordi de må ha en ny fabrikk til 1,5 milliarder klar for å kunne flytte.

Regjeringens næringspolitikk gir dessverre dystre fremtidsutsikter. Innføring av sukkeravgift, økt svenskehandel, økt netthandel og utflytting av statlige bedrifter som Helfo Oslo, er noe av deres negative  bidrag. I 2014 økte regjeringen den tollfrie  grensen for privatimport fra 200 til 350 kroner (inkludert frakt og forsikring). Noe som resulterte i diskriminering av norske  arbeidsplasser.

Næringsfiendtlig politikk skader alle i form av tapte arbeidsplasser og mindre inntekter til stat og kommune. Det vil resultere  i mindre penger til velferd, sykehus og skoler. Inntektstapet må utjevnes ved økt eiendomsskatt og bompenger. Noe som rammer  deg som borger. Næringsliv og arbeidsplasser gir god velferd og inntekter til den gjeldstyngede Oslo kommune.

Nye Borgerlige er for en god næringspolitikk. Våre tiltak:

1. Det skal være lønnsomt å drive næringsvirksomhet i vår hovedstad
2. Redusere kommunale avgifter og skatter
3. Gjenåpne for biltrafikk
4. Fjerne bomringer i Oslo
5. Utvikle infrastruktur
6. Tiltrekke kompetansearbeidskraft i Oslo
7. Sikre forutsigbarhet for næringslivet

https://www.vartoslo.no/hovinbyen/