Færre unge får deltids- eller sommerjobb

Forskning avdekker at tenåringer har vanskeligere for å få sommerjobb enn tidligere. I 1998 hadde ca 75 prosent av alle 17 år gamle gutter sommerjobb eller deltidsjobb. I 2015 var under halvparten i jobb viser SSB sin statistikk. Den avdekket at flere jenter enn gutter i alderen 16-17 år som tjener egne penger. I SSB sin statistikk viser det seg at 56 prosent mot tidligere 48 prosent av jentene har jobb.

Statistikken viser at det er lettest for norsk ungdom å finne seg jobb i de minste kommunene, og i fylkene Finnmark og Sogn og Fjordane. Det er vanskeligst å finne jobb i Oslo, Akershus og Østfold.

Forsker Bernt Bratsberg ved Frichsenteret på Universitetet i Oslo uttalte i juni 2017 til SSB, og ga følgende forklaring:

«Når færre ungdommer jobber nå enn før, har det helt klart å gjøre med at det er færre jobber å finne.

Stadig flere jobber krever en eller annen form for utdanning eller spesialkompetanse. Jobber som skoleungdom utførte tidligere blir det år for år færre av.

En annen faktor er innvandring. For 30 år siden var det få andre som konkurrerte med norsk ungdom om de enkle jobbene. De siste årene har de måttet konkurrere med både innvandrere med flyktningbakgrunn og med svenske ungdommer.

Svenske ungdommer på jobbjakt har heller ikke fordelt seg jevnt utover landet. Veldig mange kom til Oslo og bidro til å gjøre det ekstra vanskelig for ungdom i hovedstaden å finne jobb blant annet i butikker.»

Problemet ser ut for å være økende. Nylig etterlyste ungdom i Bydel Grorud jobb. Undersøkelse avdekket at under 20 prosent i bydelen som ønsket å jobbe fikk tilbud om jobb. Dette finner vi urovekkende.

Vi vil stimulere til bedre rammevilkår for næringslivet  og få tilbake arbeidsplasser fra lavkostland, slik at det kan etableres flere arbeidsplasser. Vi vil ut av EØS avtalen for å stoppe arbeidsinnvandring, og innføre innvandringsstopp i Oslo. Ellers vil problemet øke, og vi vil få tilsvarende ungdomsarbeidsledighet vi finner i andre land i Europa.