Det rødgrønne byrådet bryter Likestillingsloven

Oslo bystyre har i sitt budsjett endret kvoten for fritidsreiser for eldre som ikke kan bruke vanlig kollektivtransport, og som derfor er avhengige av TT kort. I deres budsjett er kvoten for brukere mellom 6 og 67 år, og for blinde/svaksynte og spesialbrukere 150 reiser i året. Brukere eldre enn  67 år får kun 70 reiser i året. Hvordan skal de få handlet inn nødvendige varer og benytte tjenester de er avhengige av?

Vi finner denne ordningen mildt sagt både uverdig og diskriminerende. Eldre utsettes for økende diskriminering og dårligere rettigheter under det sittende byrådet. Det ønsker vi å endre. De skal ha samme tilbud som andre som er avhengig av TT kort.

http://groruddalen.no/nyheter/diskriminering/19.24132